SIMPOZION INTERDISCIPLINAR PROVOCĂRI ALE TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA PIAȚA MUNCII PTS2024

colegiu | Asistent medical, Domeniul Sanitar, Uncategorized

Organizat pentru prima dată în 2017, Simpozionul Interdisciplinar cu Participare Internațională, ajuns acum la a VIII-a ediție, rămâne un demers educațional inovativ, inițiat de Colegiul Universitar Spiru Haret din București, în colaborare cu Colegiul Universitar Spiru Haret din Craiova, Colegiul Terțiar Nonuniversitar Spiru Haret Câmpulung, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universităţii Spiru Haret și susținut de parteneri din țară și străinătate.

Evenimentul aduce împreună asistenți și cadre medicale active, cadre didactice din domeniile medical, psihologie și științele educației, teoreticieni și practicieni în științele educației, doctoranzi, masteranzi, studenți și elevi din România și din străinătate.

Ediția din acest an a beneficiat de prezența fizică și online a participanților din diverse instituții prestigioase: Școala Postliceană Sanitară FUNDENI (România), DEVSTAT Statistical and Education Consulting (Valencia, Spania), Institutul de Cercetări, Politici și Evaluare în Educație (România), Asociația Profesorilor și Dascălilor de Pretutindeni, filiala Republica Moldova (Dondușeni, Corbu), Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (Cernăuți, Ucraina), Liceul Tehnologic Topoloveni din Argeș (România), Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA din Dumitrești (Vrancea (România), Asociația Cultural Artistică JOC-B M R (București), Glory Future Foundation (Bangladesh), International Internship University (India) și James International School (India).

De asemenea, parteneriatul dintre Colegiul Universitar Spiru Haret şi Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie RAISA PACALO din Chișinău (Moldova) a fost evidențiat prin prezenţa unei delegaţii, şi a subliniat angajamentul ambelor instituții pentru dezvoltarea învățământului profesional medical de calitate și formarea tinerelor cadre medicale cu specialitatea „sănătate și asistență pedagogică/ asistent medical”.

Evenimentul, desfășurat pe parcursul a trei zile, a fost organizat în format hibrid și a inclus vizite de lucru la partenerii de practică ai Colegiului.

Deschiderea oficială a simpozionului a avut loc la Centrul de Îngrijiri Paliative SFÂNTUL NECTARIE din București.

În cele trei zile au fost dezbătute provocările învățământului medical din Republica Moldova și din România, leadership-ul medical și în educație, printre alte subiecte importante, iar participanții au vizitat Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului Alessandrescu-Rusescu, Fundația Bucuria Ajutorului, Centrul de Îngrijiri Paliative SFÂNTUL NECTARIE, şi multe altele.

În cea de-a treia zi, au fost prezentate strategii pentru un învățământ medical de calitate, de către doamna prof. sociolog Marcela Țibuleac, doamna prof. instructor Maria Petrescu și directorul Colegiului, domnul conf. univ. dr. Silviu Șerban, ce a propus abordarea dimensiunii etice a profesiei de asistent medical. Domnul conf. univ. dr. Sebastian Chirimbu a abordat subiectul „Stresul în cariera didactică și în cea medicală” prin prisma managementului emoțiilor.

In cadrul evenimentului au avut loc două ateliere practice (prim ajutor și combaterea consumului de droguri în rândul tinerilor), organizate de asociațiile Special Rescue Unit și Teen Challenge Smart, au adus un plus de valoare simpozionului.

În încheierea simpozionului, a fost reafirmată importanța formării profesionale continue a cadrelor didactice și medicale, precum și provocările profesionale pe care unii dintre participanți le vor întâmpina în cariera lor.

Mulțumim reprezentanților Inspectoratului Școlar București pentru prezență și alocuțiunile susținute (doamna insp. șc. prof. Daniela Jenica Enache, doamna insp. șc. prof. Emilia Ionescu și doamna insp. șc. prof. Cătălina Elena Șerban), colegilor din țară și din străinătate care au contribuit la transformarea acestor trei zile într-o experiență valoroasă de bune practici în educație, cercetare, dezvoltare și inovare, piloni ai societății cunoașterii.

Informații preluate din articolul scris de conf. univ. dr. Sebastian Chirimbu

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

website | Uncategorized

CINE SUNTEM?

Persoanele care asigură serviciile oferite și derulează activitățile asociate C.C.O.C. au competențe în ariile specifice de activitate, fiind cadre didactice, experți și specialiști din cadrul Universității Spiru Haret.

Specialiștii care lucrează la C.C.O.C. sunt psihologi și psihoterapeuți principali/specialiști/autonomi, consilieri psihologici și de carieră. Specialiștii noștri au competențe în domeniul psihoterapiei/consilierii de tip psihanalitic și jungian, consilierii pentru carieră, psihologiei experimentale, psihologiei sociale, psihologiei organizaționale.

Profesioniștii noștri au apartenență la organizații naționale și internaționale de prestigiu, precum Colegiul Psihologilor din Romania; Asociatia de Consiliere și Psihoterapie Psihanalitică, București; Asociatia Română de Psihologie Analitică; Asociatia Americană de Psihologie.

CE NE PROPUNEM?

• Să facilităm adaptarea voastră la mediul academic și la contextul specific Universității Spiru Haret;

• Să promovăm oferta educațională a Universității Spiru Haret;

• Să vă ajutăm să identificați si să oferim o abordare psihologică a nevoilor voastre vocaționale și de orientare în carieră și a dinamicii nevoilor de dezvoltare profesională;

• Să oferim suport psiho-educațional pentru depășirea dificultăților voastre educaționale;

• Să oferim consultanță pentru identificarea oportunităților voastre de dezvoltare personală și a dinamicii nevoilor de dezvoltare personală;

• Să oferim suport psihologic în situații dificile;

• Să facilitam accesul studenților și masteranzilor la programe de voluntariat;

• Să organizăm traininguri, seminarii, workshop-uri și conferințe în vederea autocunoașterii și dezvoltării voastre personale și vocaționale;

• Să derulăm programe de educație și prevenție de care să puteți beneficia. 

Adresa:

Str. Fabricii, Nr. 46G, Bucuresti

Web: ccoc.spiruharet.ro

Facebook: https://www.facebook.com/ccoc.spiruharet

Email: ccoc@spiruharet.ro

Colegiul Universitar Spiru Haret este partenerul ASOCIAȚIEI SPECIAL RESCUE UNIT!        

colegiu | Uncategorized

Colegiul Universitar Spiru Haret a semnat în data de 12.10.2023 un Acord de parteneriat cu ASOCIAȚIA SPECIAL RESCUE UNIT.

ASOCIAȚIA SPECIAL RESCUE UNIT este o organizație non-guvernamentală dedicată salvării vieților umane și furnizării de servicii de prim ajutor, căutare, salvare și recuperare, în cadrul programelor de pregătire extracurriculară.

Parteneriatul are ca obiective:

 • programe sau acţiuni comune privind organizarea de cursuri de prim ajutor prin care să instruim polițiștii locali în oferirea primului ajutor și a suportului vital de bază, în vederea dezvoltării de cunoștințe esențiale și aptitudini practice în rândul participanților, astfel încât să poată interveni eficient în situații de urgență și să ofere sprijin imediat în cazul unor incidente sau accidente;
 • desfășurarea, cu elevii colegiului, a unor module de curs de prim ajutor premedical în urgență (resuscitarea la adulți/copii, Manevra Heimlich adulți/copii/pediatric/neonatal, defibrilator adult/copii, șocul electric, module de fracturi, hemoragii pentru accidentele auto/moto, utilizarea trusei medicale auto și a celei de incintă);
 • desfășurarea cu elevii și cadrele didactice din colegiu a unor module de prim ajutor, adaptate pe grupe de pregătire
 • acțiuni de salvare a vieților umane și furnizării de servicii de prim ajutor, căutare, salvare și recuperare, esențiale în situații de urgență, mobilizare promptă în situații critice, oferind servicii de prim ajutor și salvare a vieților, asigurându-se că ajutorul medical de urgență este disponibil acolo unde este cel mai necesar;
 • Acțiuni de mobilizare resurse și eforturi pentru a localiza și recupera persoane dispărute sau aflate în situații de pericol.

Cursurile reprezintă o oportunitate inestimabilă pentru oricine dorește să învețe cum să gestioneze situații critice, să ofere ajutor de primă urgență și să susțină viața înainte de intervenția profesională. Elevii vor fi ghidați de instructori calificați și cu experiență într-un mediu interactiv și practic.

Colegiul Universitar Spiru Haret  urmărește să dezvolte o rețea de elevi de suport, care să dobândească cunoștințe solide pentru salvarea de vieți.

Colestiul Universitar Spiru Haret.

Schimb academic între Colegiul Universitar Spiru Haret din București și Colegiul Național de Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo” din Chișinău!

colegiu | Uncategorized


Colegiul Universitar Spiru Haret din București, reprezentat de Prof. Dr. Silviu Șerban, directorul Colegiului, și Prof. Drd. Maria Petrescu, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, a găzduit în data de 9 octombrie prima întâlnire cu reprezentanţii Colegiului Naţional de Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo” din Chișinău, reprezentat de Dna. Director Mariana Negrean și Prof. Galina Galiț.


Parteneriatul are ca scop dezvoltarea unui proiect academic internațional, în domeniul asistenței medicale.


Acesta va include un schimb de mobilitate pentru elevi și cadre didactice între cele două instituţii de învâțământ, participarea la cursuri teoretice și practice, practică în unități spitalicești din cele două țări, prezentarea modelelor de învățământ de tip formal și nonformal în domeniul asistenței medicale din România și Republica Moldova, tehnici de simulare, programe de voluntariat și modele de bune practici.

Întâlnirea s-a încheiat cu convingerea clară, a ambelor părți, că avem nevoie de modele, de bune practici, de parteneriate, pentru a putea dezvolta și crește calitatea actului medical, a asistentului și a medicinei de urgență.

Următoarea întâlnire va avea loc la Chișinău, unde o delegație a Colegiului Universitar Spiru Haret, formată din elevi și cadre didactice, vor participa cu lucrări de cercetare la Conferința organizată de partenerii noștri educaționali.

Colegiul Universitar Spiru Haret.

Cadrele didactice – mentori pentru viitorii profesionişti medicali

colegiu | Uncategorized | , ,

Timişan Nicoleta, cadru didactic CUSH, Asistent Medical Principal licenţiat.

Cadrele didactice din domeniul Sănătăţii şi asistenţei pedagogice joacă un rol esenţial în pregătirea viitorilor asistenţi medicali generalişti, oferindu-le cunoştiinţele, abilităţile şi orientarea necesară pentru a avea succes în viitoarea lor carieră.

Timişan Nicoleta este cadru didactic al Colegiului Universitar Spiru Haret, Asistent Medical Principal licenţiat, ce profesează din anul 1995, având o experienţă de 10 ani în secţia ATI, 18 ani în secţia de ortopedie şi 6 luni ambulatoriul spitalului.

De ce aţi ales profesia de AMG?

Iubesc oamenii! Este o profesie care îţi oferă satisfacţie sufletească. Pe parcursul timpului am avut tot felul de surprize pozitive, cazuri despre care credeam că nu vor avea rezultate, iar datorită implicării întregii echipe şi a unei bune colaborări începeam să vedem luminiţa de la capătul tunelului.

Ai mulţumire când te întâlneşti cu oamenii cu care ai interacţionat şi te salută, când vezi pacienţi care an de an îşi sărbătoresc ziua aniversară în mijlocul persoanelor  care au fost implicate multe zile în evoluţia stării lor de sănătate.

Care credeţi că sunt calităţile unui Asistent Medical Generalist?

Printre cele mai importante valori pe care un bun Asistent Medical Generalist trebuie să le deţină, se află empatia, iubirea, răbdarea, înţelegerea, să-ţi iubeşti aproapele şi să ştii să te adresezi pacientului cu limbajul potrivit.

Care sunt provocările meseriei de AMG?

 Cred că cea mai mare provocare este să te descoperi pe tine. Să-l descoperi pe cel de lângă, să răspunzi de deciziile pe care le iei în anumite situaţii pentru că la fiecare provocare care apare inopinant, trebuie să găseşti solutia benefică, iar comunicarea cu celelalte grade profesionale trebuie să fie transparentă ţi în beneficiul pacientului.

Cum aţi descrie elevii din cadrul colegiului şi care este motivul pentru care aleg această calificare profesională?

Elevii noştri  dau dovadă de seriozitate, punctualitate şi implicare în participarea desfăşurării actului medical. Cei mai mulţi dintre ei s-au implicat datorită unor situaţii familiale, evenimente care le-au marcat viaţa, datorită vocaţiei şi din dorinţa de a ajuta şi pentru a face o diferenţă pozitivă în vieţile lor.

Cadrele didactice din cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret sunt profesionişti bine pregătiţi, cu o vastă experienţă, care deţin un rol foarte important în formarea viitorilor asistenţi medicali generalişti.

La Colegiul Universitar Spiru Haret, construim împreună cariera ta!

Promoţia de #DetectivParticular a Colegiului Universitar Spiru Haret Bucureşti a absolvit!

colegiu | Blog Detectiv Particular, Detectiv particular, Uncategorized | , ,

Într-un cadru cu totul special, evenimentul Școala Internațională de Vară a Investigatorilor PrivațiEdiţia a 16-a, a avut loc festivitatea de absolvire a elevilor de la calificarea profesională Detectiv Particular #CUSH.

În cei doi ani de studiu, ați învățat abilitățile necesare pentru a deveni adevărați profesioniști în domeniul detectivistic și sunteți pregătiți să faceți față provocărilor care vă așteaptă în cariera voastră. Anii de şcoală v-au oferit nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și oportunitatea de a vă dezvolta abilitățile practice și de a vă exersa talentul în domeniul investigațiilor private.

În calitate de absolvenți sunteți înzestrați cu competențe valoroase în investigații, monitorizare, analiză de date și multe alte aspecte cheie ale acestei profesii.

Mulţumim pentru susţinerea acestei calificări profesionale dnei Maria Bumbaru, preşedintele Asociaţiei Naţională a Detectivilor Particulari din România, care este mereu alături de profesori şi de elevi cu entuziasm şi cu încredere!

Mulţumim prof. univ.dr. Bujor Florescu, dirigintele acestei promoţii, că le-aţi fost alături şi aţi format o nouă generaţie de detectivi particulari!

Felicitări şefului de promoţie, Nelu Chelariu, pentru rezultatele deosebite şi Radu Popei-Cristian, şeful de clasă, pentru toată implicarea. 

Dragi absolvenţi, fiți curajoși, perseverenți și etici în tot ceea ce faceți și veți avea o carieră de succes. Să vă îndepliniți visele și să reușiți în tot ceea ce vă propuneți!

Felicitări!

Construim împreună cariera ta la #CUSH

SIMPOZIONUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

colegiu | Uncategorized | , ,
#eveniment #simpozion

În perioada 12 – 13 mai, va avea loc Simpozionul naţional interdisciplinar cu participare internaţională, în format hibrid,  cu tema „Provocări ale tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii. Asistentul Medical între competenţă, carieră şi viitor“.

Aflat la cea de-a VII-a ediţie, evenimentul continuǎ sǎ fie un demers educațional inovativ, inițiat de  Colegiul Universitar SPIRU HARET (Bucureşti) ȋmpreună cu Colegiul Universitar SPIRU HARET (Craiova) cu sprijinul  Institutului de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație (Asociaţia Profesorilor şi Dascǎlilor de Pretutindeni, Casei Corpului Didactic Neamţ şi Consiliului Mondial Român (filiala Bucureşti), parteneri loiali şi ai ediţiilor anterioare.

Cu sprijinul colegilor şi partenerilor,  am organizat la Balcic (Bulgaria), Chişinău (Republica Moldova), Zadar (Croaţia), Viena (Austria), Regatul Unit al Marii Britanii (Londra)  diferite evenimente şi manifestări, revenind şi anul acesta, la ȋnceput de an şcolar şi universitar, cu  o selecţie de cursuri intensive (sincron şi asincron), workshop-uri şi prelegeri predate în limba romȃnӑ sau  ȋn limba englezӑ ale reprezentanților partenerilor noştri educaţionali acoperind o gamă largă de domenii: de la acordarea primului ajutor, la prevenirea şi combaterea consumului de droguri, voluntariat, management sanitar.

Evenimentele s-au derulat atât fizic, cât şi platforme online.

Ne dorim ca aceste evenimente să fie  un loc de întâlnire între asistenţi şi cadre medicale active, cadre didactice din domeniul medical şi psihologie şi ştiinţele educaţiei, din învӑțӑmȃntul universitar și preuniversitar, teoreticieni și practicieni în științele educației, doctoranzi, masteranzi,  studenți, elevi din școli/licee din Romȃnia și de peste hotare (Republica Modova, Bulgaria,Turcia,Franţa, Belgia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, India, Grecia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Norvegia, Bangladesh).

La simpozion vor participa: cadre didactice din învățământul românesc și internațional (preuniversitar și universitar), cadre medicale şi debutante/stagiare, masteranzi și doctoranzi, cercetӑtori din Romȃnia, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Turcia, Grecia, Norvegia și alte țӑri, decidenți ai comunitӑților locale.

Agenda de discuţii ale simpozionului poate fi accesată aici:

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A DETECTIVILOR DIN ROMÂNIA în parteneriat cu Fundația ACUM și Fundația GIEDD, a organizat cea de a 16-a Ediție a GALEI “SF. NICOLAE” Vineri, 02 Decembrie 2022, la Hotel J.W.Marriotte – Sala Constanța.

colegiu | Uncategorized

Am fost onorați că ne-am aflat pe lista invitaților de seamă a Asociației Naționale a Detectivilor Din România la Gala de “Sf. Nicolae –  Ediția a 16-a, eveniment de Prestigioasă tradiție detectivistică”.

La evenimentul de înaltă ținută au luat parte celebrități din lumea politică, lumea artistică, simpatizanți ai Asociației Naționale a Detectivilor particulari, detectivi de elită, cadre didactice, absolvenți și cursanți ai Colegiului universitar Spiru Haret.

Ne-au fost prezentate aspecte de interes din comunitatea detectivistică românească, dar nu în ultimul rând au fost omagiați, la sfârșit de an, cei merituoși, cei care își pun timpul, priceperea și resursele personale în scopul unor nobile idealuri.

Doamna Președinte Executiv al Asociației Naționale a detectivilor din România, Maria a făcut o incursiune în timp, în ”Fascinanta lume a detectivilor..!”

Alocuțiunile organizatorilor și ale invitaților de onoare; acordarea de distincții și premii dar și alte surprise au fost rețeta de success pentru o seară magică.

Seara a început cu o mare surpriză, invitatul de onoare al Asociației Naționale de Detectivi din România, domnul Adrian Constantin președintele Ordinului Militar de România, a investit-o pe doamna Maria Bumbaru -președintele executiv al Asociației Naționale a Detectivilor din România cu distincția: prima femeie “Ofițer în grad de COMANDOR ar Ordinului Militar din România”. Aceasta, onorată și extrem de emoționată a depus jurământul de credință.

Ordinul își propune să-i determine să-și spună ideile, părerile, modul de gândire, viziunile, față de astăzi, mâine și poimaine, viitorul imediat al României. Să-și spună aceste păreri față de social–politic, chiar față de actul de guvernare. Repet nu doar așa în momente festive”, a declarat domnul Adrian Constantin, președintele Ordinului Militar de România. 

Ordinul își propune să strângă în jurul lui membri de seamă, care prin acțiunile lor să își aducă o contribuție semnificativă în domeniul în care activează. “Filosofia Ordinului Militar de România este focusată, centrată pe emanciparea națiunii. Având în vedere că interesul național, în funcție de contextul istoric traversat, de talentul diplomaților de la momentul respectiv, de politicul momentului și adăugând și faptul că unii și-au arogat că doar ei apără interesul național, filosofia noastră este axată de emanciparea națiunii. În gândirea noastră, națiunea este placenta în care se dezvoltă spiritualitatea deplină”, spune Adrian Constantin.

          Pentru a deveni membru al Ordinului, persoanele recrutate trec printr-o perioadă de probă de trei ani. Tinerii fac această stagiatură în postura de voluntar, iar seniorii primesc titulatura de membru de onoare în ordin de cavaler, ofițer sau comandor.

          Ordinul Militar de România este o fundație înființată în anul 2008 și este singura structură din România care ne reprezintă la Bruxelles în structura asociativă militară a Europei EUROMIL (Organizația Europeană a Asociațiilor Militare). Ordinul are în prezent aproximativ 8.000 de membri și voluntari.

Au fost decernate Premiile și distincțiile anului 2022

 1. Distincția „Detectiv de onoare” și Ambasador al ANDR, domnului prof. univ. dr. (gen.) Gheorghe Popa

2. Distincția „Insigna de aur ANDR” cu toate drepturile aferente, pentru loialitate, profesionalism și spirit „Semper veritas”, pentru contribuția permanentă în susținerea și  promovarea ANDR:

– domnului ION DAVITOIU,

– domnului AUREL LEAHU

– domnului DUMITRACHE TUDORACHE

TOP 10 -The Best of The Best

Pentru profesionalism, rezultate deosebite în munca lor, dar nu în ultimul rand pentru constituirea unor echipe profesionale redutabile și demne de respect:

1. Domnului MOCANU GENOVI LEON – Galați, (prezent la Gala cu 8 dintre cei mai buni membri ai echipei pe care o conduce, profesioniști și susținători ai spiritului Asociației), absolvent al Colegiului Universitar Spiru Haret București, calificarea profesională detective particular.

2. Domnului RADU-SERAFINCEANU MARIUS – București, (crescut de la vârsta de 14 ani printre și de membri ANDR, absolvent al Colegiului Național de Detectivi, prezent la Gala cu echipa sa formata din 8 membri)

Remarcabili prin puterea de a forma echipe și de a promova puterea exemplului personal, atât dl. Mocanu Genovi cât și dl. Radu Marius sunt căsătoriți cu doamne remarcabile detective: Dna Mocanu Gina și Dna Radu Mădălina sunt absolvente ale Colegiului Universitar Spiru Haret București, calificarea profesională detectiv particular, active și prezente în teren.

Ne înclinăm în semn de apreciere si respect pentru promovarea familiei detectivistice si a muncii în echipă.

Gala „Sf.Nicolae, ediția a 16-a, s-a încheiat în spiritul tradiției și spiritului „Semper veritas” , a prieteniei și bucuriei, în magia Sărbătorilor care se apropie… Doamna Bumbaru fiind de părere că “Nu cred că poate fi o răsplată mai mare, dar și o confirmare de necontestat a încrederii pe care am avut-o în toți acești 22 de ani de la constituirea ANDR, că suntem și vom rămane o familie”…

La încheierea serii, în clipa bilanțului președintele executiv al Asociației Naționale a Detectivilor particular concluziona: “Aduc mulțumirile mele tuturor participanților care au dovedit prin punctualitate și disciplină că suntem cu adevărat o echipă. Le mulțumesc pentru efortul depus, nimic nu se poate realiza fără sacrificii, le mulțumesc pentru credința și puterea cu care dovedim împreună că suntem într-o profesie de elită… Sunt onorată să fiu înconjurată de o generație nouă, frumoasă, încrezătoare și care îmi conferă siguranța că ceea ce s-a clădit cu 22 de ani în urma, va dăinui… Alese mulțumiri!”

TEATRUL IN EDUCAȚIE

colegiu | Uncategorized

Colegiul universitar Spiru Haret București din cadrul Universității Spiru Haret împreună cu Asociația Teatrul Vienez de Copii au organizat în perioada 15-29 noiembrie 2022, CONFERINȚA ”IMPORTANȚA TEATRULUI ÎN EDUCAȚIE – AWAKE” 2022 și trei workshop-uri „AWAKE” – despre importanța teatrului în educație”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”.

Scopul conferinței și celor trei workshop-uri a fost acela de a pune la dispoziția profesorilor din învățământul primar și gimnazial elemente practice cu ajutorul cărora să sporească atenția, percepția și concentrarea copiilor în clasă.

CONFERINȚA ”IMPORTANȚA TEATRULUI ÎN EDUCAȚIE – AWAKE” 2022

Importanța Teatrului în Educație – Învățarea cu ajutorul neuroștiinței

Atenție, Percepție, Concentrare, Experimentare – ‘AWAKE’

AWAKE este un proiect în domeniul educației școlare care abordează provocarea de a restabili atenția de bază a copiilor pentru a permite un proces natural de învățare.

Acest lucru este încorporat în mediul de învățare „teatru” , unde toți stimulii neurosenzoriali sunt declanșați în mod continuu și natural în timpul jocului.

SCOPUL PROIECTULUI este acela de a pune la dispoziția profesorilor din învățământul primar și gimnazial elemente practice cu ajutorul cărora să sporească atenția, percepția și concentrarea

copiilor în clasă.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • Noțiuni de bază din neuroștiință referitoare la creier și învățare, prezentate în mod captivant și ușor de înțeles.
 • Colecție de exerciții și jocuri pentru a crește atenția în clasă.
 • Introducere în lumea teatrului cu instrucțiuni gata de utilizare pentru implementarea în clasă.
 • Instrucțiuni video cuprinzătoare pentru o aplicare simplă a conținutului.
 • Material didactic pentru implementarea în formarea și perfecționarea cadrelor didactice.
 • Profesorii au ocazia de a testa conținutul și materialele pe care le-am creat în cele aproape 28 de luni de proiect, ghidați de echipa de proiect.
 • Toate acestea vor fi disponibile gratuit pentru profesori și cei interesați pe site-ul proiectului la sfârșitul anului 2022.

CE FACEM PENTRU COPII?

· Susținerea optimă a învățării prin îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice

· Dezvoltarea funcțiilor cognitive și a simțului pentru limbaj

· Jocuri și exerciții simple și distractive pentru sala de clasă

· Consolidarea abilităților sociale și a încrederii în sine prin jocul de teatru

· Copiii află despre operele de teatru clasic și intră în relație cu ele într-un mod atractiv și dinamic

Efecte ulterioare

 • Copiii învață să asculte
 • Creșterea capacității de atenție a copiilor
 • Consolidarea rolului profesorului
 • Consolidarea comunității de elevi din clasă
 • Cunoașterea copiilor „dificili” dintr-o altă perspectivă

Pentru mai multe date despre proiectele educaționale, activități, cursuri, ateliere dar și pentru a ne cunoaște partenerii din acest proiect de suflet, vă invităm să accesati site-ul https://www.teatrulvienezdecopii.ro/in-spatele-cortinei/

În luna noiembrie se desfășoară CURSURILE DE PRIM AJUTOR organizate de Colegiul Universitar Spiru Haret București cu sprijinul partenerilor noștri de la Favorit Sale.

colegiu | Uncategorized |
Elevii Colegiului Universitar Spiru Haret București, sunt încurajați să participe la cursurile de  Prim ajutor premedical în urgență, care presupun următoarele: resuscitarea la adulți/copii, Manevra Heimlich adulți/copii/pediatric/neonatal, dar și în situațiile celor imobilizați la pat, scaun cu rotile, cărucior, Utilizarea AED, defibrilator adult plus copii, șocul electric, module de fracturi, hemoragii pentru accidentele, utilizarea trusei medicale și a celei de incintă; prim ajutor psihologic.
Cadrele didactice recomandă parcurgerea acestor cursuri de Basic Life Suport (BLS) organizate atât la nivelul colegiului cât și de către asociații/societăți cu personal calificat, acreditat deoarece elevii au oportunitatea de a se pregăti într-un mod profesionist, alături de oameni cu experiență în domeniul asistenței medicale de urgență, chiar și în vreme de pandemie, când accesul la stagiile de practică în unitățile medicale este restricționat iar dotarea laboratoarelor nu poate fi pe măsura cerințelor curriculei și/sau pe nevoia cursanților.
Cu sprijinul partenerilor noștri de la Favorit Sale, elevii Colegiului universitar Spiru Haret București și cadrele didactice, au șansa de a lucra cu aparatură și manechine performante.
Recomandăm în continuare absolvenților, elevilor dar și cetățenilor care nu sunt neapărat interesați de o carieră medicală, să urmeze astfel de cursuri de pregătire deoarece nu se știe niciodată în ce situație ne aduce viața! Pentru a nu face mai mult rău, decât bine… este nevoie de o minimă pregătire de bază, în acordarea Prim Ajutorului.
Cursul se va desfășura în zilele de sâmbătă (toată luna noiembrie, în intervalul 9-17) la sediul Colegiului USH București din bvd Basarabia nr. 256, sector 3, telefon de contact 0721808577 – Marcela.
ATENȚIE: Pentru a urma acest curs și a obține certificarea vă puteți înscrie pentru una din zilele 12,19 sau 26 noiembrie 2022. Examenul consta într-un test grilă aplicat la finalul cursului.

Vă așteptăm cu mare drag.

Și în anul școlar 2022-2023 continuăm seria schimbului de bune practici atât pentru elevii Colegiului Ush cât și pentru cadrele didactice

colegiu | Uncategorized |

Doamna prof. Maria Petrescu, în calitate de coordonator al activităților extracurriculare, pregătite pentru anul școlar 2022-2023, ne-a invitat miercuri 28 septembrie 2022 la o întâlnire și un schimb de experiență cu sistemele de sănătate din Franța și Canada. Invitații întâlnirii și partenerii noștri educaționali au fost:

Alexane Roy, cetățean francez și canadian, care locuiește în Montreal, Quebec. Specialist în psihologie, gerontologie, muzică, pian clasic și jazz și în terapia pacienților cu Alzheimer, cu care experimentează terapia prin muzică. Vorbitor de franceză, engleză, italiană, spaniolă și germană.  Scriitor de cărți de specialitate. Lucrează într-un centru de seniori cu nevoi speciale.

Bruno Demaille, mediator, școlar/sanitar, negociator, vorbitor de 7 limbi, care va asigura traducerea. Invitații doamnei profesor își doresc să cunoască oameni simpli, viitori asistenți medicali și profesori, de aceea se așteaptă mereu ca întâlnirile să fie interactive.

Prin această activitate extracuriculară echipa USH și-a condus elevii într-o experiență unică România-Franța-Canada.

Ca de fiecare dată onorați de vizita celor doi specialiști (chiar dacă doamna Alexane Roy a fost pentru prima dată în „casa” noastră, chimia a fost foarte puternică, limbajul nonverbal ne-a trădat și ne-am promis că ne vom revedea curând într-o formă sau alta).

Absolvenții promoției 2022, calificarea profesională Asistent medical generalist sunt în plină sesiune de examen de certificare a calificării profesionale

colegiu | Uncategorized

Absolvenții Colegiului universitar Spiru Haret București, calificarea profesională Asistent medical generalist, promoția 2022 sunt în plină sesiune de examene.

Examenul de certificare a calificării profesionale constă în 3 probe: în data de 17 august 2022 elevii au susținut proba practică, pe data de 19 august 2022 urmează proba scrisă iar pe data de 24 august 2022 elevii vor avea susținerea proiectului.

Colegiul universitar Spiru Haret, cu susținerea constantă a cadrelor didactice, a organizat mai multe simulări de examen atât pentru proba scrisă, cât și pentru proba practică. Elevii s-au implicat în pregătire și au încercat să recupereze ceea ce le-a luat pandemia, astfel că prima probă a debutat cu rezultate foarte bune.

Felicităm sincer fiecare cadru didactic implicat, fiecare absolvent și urăm succes la următoarele probe dar și în cariera/profesia pe care au ales să o urmeze! Felicitări haretiștilor de la AMG!

„Un ghiozdan pentru un an!” – Capitala nu este scutită de lipsuri!

colegiu | Uncategorized

Consiliul Municipal al Elevilor București și Asociația Noble își unesc forțele pentru un proiect caritabil care vine în sprijinul elevilor ce provin din medii defavorizate ale capitalei.

„Un ghiozdan pentru un an” este un demers ce are scopul de a asigura egalitatea de șanse a elevilor bucureșteni, deoarece mulți dintre aceștia întâmpină dificultăți în continuarea studiilor din cauza lipsei celor necesare școlii.

Astfel, acțiunea demarată se adresează elevilor care provin din medii defavorizate ale capitalei, care nu au posibilitatea de a-și achiziționa lucrurile de bază pentru școală, cele două organizații propunându-și să doneze peste 100 deghiozdane complet echipate cu rechizite.

Strângerea donațiilor se desfășoară în perioada 1 – 28 august. Ulterior, organizatorii vor pregăti ghiozdanele și le vor duce elevilor, acestea având scopul de a-i susține pe beneficiarii proiectului pe tot parcursul anului școlar.

Acesta este un proiect despre elevii care încă pot fi ajutați, despre viitorul acestora, dar și despre cum o comunitate poate aduce un impact real în viitorul societății.

Orice persoană dornică este invitată să pregătească un ghiozdan, să-l echipeze complet și să-l trimită la următoarea adresă: Municipiul București, Sector 6, Bulevardul Ghencea, Nr.158, bloc L1, scara 1, etaj 4, apartament 43, cod poștal 061699, interfon 043, iar persoana de contact este Andreea Scarlat (număr de telefon: 0746494731).

De asemenea, acest proiect poate fi susținut și prin donarea unei sume de bani în contul bancar al Asociației Noble: RO44 INGB 0000 9999 1145 4655; beneficiar: Asociația Noble;Cod SWIFT: INGBROBU.Organizatorii sunt două organizații cu un istoric bogat în implicarea în sfera educațională și socială.

Consiliului Municipal al Elevilor este singura structură de reprezentare a elevilor din capitală, o echipă de tineri ce lucrează pentru alți tineri. Activitatea sa este vastă, de la implicarea în problemele cu care elevii se confruntă în unitățile de învățământ, la comunicarea și colaborarea cu autoritățile locale și naționale, dar și dezvoltarea de proiecte civice. În ultimul an, aceștia au coordonat Târgul Ofertelor Educaționale din București, o strângere de fonduri pentru societatea civilă ucraineană, proiectul pe tema mental health #ENormal, dar și mai multe conferințe, consultări și rapoarte.

La rândul ei, Asociația Noble este un ONG creat de o echipă de tineri juriști, care își dorește să-și aducă contribuția în societate, punând la dispoziție toate resursele de care dispune pentru a putea realiza proiecte cu un impact real în viața oamenilor. Până acum, au realizat numeroase proiecte cu scop caritabil printre care se numără Noble Christmas 2021, în care au susținut o casă de tip familial din Câmpulung, județul Argeș, și Noble for Ukraine 2022, în care au susținut refugiații ucraineni din București.

„De-a lungul anilor petrecuți în sistemul educațional românesc, 3 treimi dintre noi au fost martori ai abandonului școlar, 3 sferturi dintre noi au început cel puțin un an școlar cu un coleg lipsă. Motivul? De cele mai multe ori lipsa resurselor financiare pentru procurarea lucrurilor necesare continuării studiilor. „Un ghiozdan pentru un an” este pentru acești elevi – elevi care, fără ajutorul nostru, nu vor putea începe școala anul acesta. Sperăm că vom reuși, împreună, să transformăm acest început de an școlar într-unul mai bun pentru cei mai puțin norocoși dintre noi.

Ne punem bazele în bunătatea fiecărei persoane la care va ajunge acest mesaj, pentru că doar împreună putem schimba în bine destinul unor elevi!” – au declarat organizatorii proiectului.

Susține și tu un elev aflat în nevoie! Donează pentru „Un ghiozdan pentru un an”!CMEB & ASOCIAŢIA NOBLETel. Relații externe CMEB: 0771 151 216Tel. Relații externe ASOCIAŢIA NOBLE: 0 770 289 803

A III-a ediţie a Şcolii Internaţionale de Varǎ a Profesorilor şi Dascǎlilor de Pretutindeni: INOVAŢIE ȊN ŞCOALA VIITORULUI: LEARN, GROW, DEVELOP, INNOVATE (9.-12. 08. 2022, Viena, Austria)

colegiu | Uncategorized

Apărută în 2020, Şcoala Internaționalӑ Interdisciplinarӑ de Varӑ a Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, se aflǎ la a III-a ediţie şi continuǎ sǎ fie un demers educațional inovativ, inițiat de Grupul Profesorilor și Dascӑlilor Romȃni de Pretutindeni prin Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație (Asociaţia Profesorilor şi Dascǎlilor de Pretutindeni).

Cu sprijinul Institutului de Politici Socio-Educaționale şi a Grupului Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni a fost organizată la Balcic (Bulgaria) prima ediție a școlii de varӑ, urmatǎ anul trecut de ediţia din Viena, unde la propunerea Institutului de Cercetări, Politici şi Evaluare ȋn Educaţie APDP s-a revenit şi anul acesta cu selecţie de cursuri intensive (sincron şi asincron), workshop-uri şi prelegeri predate în limba romȃnӑ, limba englezӑ, limba spaniolǎ sau germanǎ ale reprezentanților partenerilor noştri educaţionali. Cursurile, atelierele pedagogice și workshop-urile din prezenta ediție acoperӑ o gamă de subiecte, în principal pe domeniul EDUCAŢIEI şi a LEGII EDUCAŢIEI derulȃndu-se în perioada 9- 12 august la Viena (Austria), la Centrul IBIS Styles Wien Messe Prater, Franzensbrückenstraße 26, 1020 Wien) şi online (prin platforma Zoom).

Situația postpandemicǎ și intenția de a proteja sănătatea și bunăstarea comunităților, au determinat continuarea organizării în paralel a acestei ediții cu prezența fizicӑ la Viena. Şcoala Internaționalӑ Interdisciplinarӑ de Varӑ a Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni sub egida Asociației Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni (filiala Viena), Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație în colaborare cu diferite instituții de învӑțӑmȃnt preuniversitar și universitar din țarӑ și strӑinӑtate Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu, R. Moldova, Casa Corpului Didactic Neamț, Casa Corpului Didactic Olt, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul in Chişinău, Republica Moldova, Colegiul universitar Spiru Haret București, Asociaţia Obstească Inovație în Educație de Performanță, Chişinău, Republica Moldova, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina, Cernӑuți, Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA și Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație DACIA din Atena, Grecia, Verband Innovativer Bildungsberater – Wien și altele prin derularea ca activitate II în cadrul proiectului educațional Dezvoltarea profesionalӑ continuǎ a cadrelor didactice prin voluntariat, instruire şi cercetӑri interdisciplinare OPEN YOURSELF TO EDUCATION! ” / Continuous professional development of teachers through volunteering, training and interdisciplinary research OPEN YOURSELF TO EDUCATION! îşi propune prin partenerii sӑi:

– Să promoveze învățarea interculturală;

– Să integreze educația interculturale în proiectele școlare;

– Sӑ creascӑ nivelul de conștientizare a importanței lucrului cu tinerii pe probleme de diversitate și dezvoltarea unor proiecte naționale și internaționale în acest domeniu.

– Sӑ îmbunӑtӑțeascӑ nivelul competențelor digitale de bază ale cadrelor didactice (inclusiv de predare prin instrumente digitale – digital literacy) prin stimularea și utilizarea resurselor didactice inovative și transferul de informație;

– Sӑ promoveze educația pentru bunӑstare, educația prin atașament, educația pentru empatie în școli;

– Sӑ recunoașcӑ și sӑ valorizeze rezultatelor activității profesorilor din învățământul primar, gimnazial, liceal şi universitar care au o contribuție remarcabilă în educaţie şi cercetare;

– Sӑ promoveze colaborarea între organizațiile non-guvernamentale și instituțiile școlare;

– Sӑ valorizeze modelele de bună practică în vederea îmbunătățirii actului instructiveducativ;

– Să realizeze un volum de cercetӑri interdisciplinare cu sprijinul editurii Alfa a Casei Corpului Didactic Neamţ (având alocat ISBN 978-606-667-254-2).

Un model de bună practică în educație presupune cunoașterea sistematică a nevoilor și intereselor
fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său (dar și la specificul
clasei/unității de învățământ/zonei socio-economice și culturale), implicarea actorilor din școală și
din comunitate în activitățile de învățare și promovarea unei învățări vizibile, inclusiv în condiții
speciale de urgență.
Prin implementarea acestui proiect ne dorim sӑ descoperim și sӑ promovӑm acele cadre didactice
(din comunitatea Asociației Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni) care:
 Sӑ deținӑ competențele-cheie pe care să le dezvolte la elevi/studenți/ mentorați/ cursanți/
formabili,
 Sӑ promoveze activități și practici didactice eficiente ce se pot multiplica în structurarea
achizițiilor elevilor/studenților/ mentoraților/ cursanților/ formabililor,
 Sӑ inspire și sӑ sprijine parcursul educațional începȃnd cu educația timpurie și terminȃnd cu
educația adulților.
PARTENERI PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSNAŢIONAL
INSTITUŢII EDUCAŢIONALE ŞI PROFESIONALE CARE SUSŢIN ACTIVITӐTILE DIN
PROIECT:
Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul in Chişinău, Republica Moldova)
Casa Corpului Didactic Neamț (Piatra-Neamţ)
Casa Corpului Didactic Olt (Slatina)
DEVSTAT Statistical and Education Consulting (Valencia, Spania)
Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, filiala Austria (Viena)
Yunus Emre Îlkokulu Osmaniye (Turcia)
Mehmet Akif Ersoy Îlkokulu Emirgazi- Konya (Tucia)
Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, filiala Republica Moldova (Dondușeni, Corbu)
Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina (Cernӑuți, Ucraina)
Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA, Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație
DACIA (Atena, Grecia)
Verband Innovativer Bildungsberater (Viena, Austria)
Asociaţia Consultanţilor educaţionali Inovativi (Dâmboviţa),
Asociația Centrul de Perfecționare Before & After School CONIL (București),
Asociația CTCM – Centrul de Training, Consultanță și Mediere Onești
Asociaţia Obstească Inovație în Educație de Performanță (Chişinău, Republica Moldova)
Asociaţia Internaţională UNIFERO (Atlanta, SUA)
Liceul Teoretic MIHAI EMINESCU, Sudarca (R. Moldova)
Colegiul Universitar SPIRU HARET (București)
Colegiul Național IULIA HASEDEU (București)
Colegiul Național RADU NEGRU (Fӑgӑraș)
Consiliul Mondial Romȃn (fil. București)
Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” (Bucureşti)
Liceul Tehnologic Topoloveni (Argeş)
Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA ( Dumitrești, Vrancea)
Liceul Teoretic BRATCA (Bratca, Bihor)
Şcoala Primară MONTERRA (Bucureşti)
Şcoala Primarӑ CONIL (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 46 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 39 (București)
Şcoala Gimnazialä Giuvărăşti (Giuväräşti, Olt)
Şcoala Gimnazialä nr.1 PETREU (Petreu, Bihor)
Şcoala Gimnazialä nr.2 Piatra Neamţ (Neamţ)
Şcoala Gimnazialӑ PETREŞTI (Petrești, Dȃmbovița)
Grădiniţa cu Program Prelungit Aripi Deschise (Piteşti)
Grӑdinița SCUFIŢA ROŞIE (București)
Grӑdinița nr.283 (București)
Grӑdinița nr. 97 (București)
Asociația Cultural Artistică JOC-B M R (București)
Asociația GRӐDINIŢA FLUTURAŞILOR ZGLOBII (Petrești, Dȃmbovița)
Biblioteca Orӑșeneascӑ AUREL IORDACHE, Gӑești (Dȃmbovița)


Colegiul universitar Spiru Haret, prin reprezentanții săi, în calitate de partener educațional participă cu mare bucurie la schimbul de bune practici alături de alți actori ai educației din dorința de a îmbunătăți actul educațional și relațiile interumane dar și de a aduce un plus valoare comunicării eficiente…

Examenul de certificare a calificării profesionale Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare, ultima etapă pentru a absolvi nivelul 5 de studii în cadrul Colegiului nostru

colegiu | Uncategorized

Luna Iulie a debutat cu emoție pentru absolvenții calificării profesionale Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare din cadrul colegiului nostru. Luni 04 iulie 2022, aceștia au susținut prima probă a examenului, unde au înregistrat rezultate frumoase.

Când am pornit la drum aveam fiecare temerile și așteptările noastre! A fost un drum anevoios, plin de provocări cărora împreună le-am făcut față. Ne-am fi dorit să avem mai multe schimburi de experiență cu partenerii noștrii, să avem ocazia de a efectua mai multe activități practice în unități medicale cu specific, să ne vedem mai mult chipurile și să ne bucurăm de zâmbetele timide ale cursanților. Însă experiențele trăite împreună în vremuri tulburi, au consolidat relațiile interumane, ne-au ajutat să construim sănătos și să avem încredere unii în alții…

Oamenii nu au întotdeauna nevoie de sfaturi. Uneori au nevoie doar de o mână pe care să o țină, o ureche care să îi asculte și o inimă care să îi înțeleagă. Cele mai frumoase daruri pe care le putem oferi celor dragi sunt bunătatea inimii, mâna întinsă, zâmbetul curat și asigurarea că le suntem alături!

Urăm Succes abolvenților la următoarele probe de examen dar și în meseria pe care au ales să o practice!

23Simona Marcela Țibuleac, Gabi Loredana şi alţi 21

Comunicarea veștilor proaste în sectorul medical

colegiu | Uncategorized
Colegiul universitar Spiru Haret București a răspuns cu deosebită plăcere invitației primite de la BNCP, „Bad News Communication Protocols in the Medical Field/ Comunicarea veștilor proaste în sectorul medical”. Aceștia au finalizat, cu succes, un nou proiect care a avut ca scop dezvoltarea unui suport educațional de înaltă calitate, pentru amplificarea și îmbunătățirea bunelor practici în comunicarea veștilor proaste în domeniul medical.

Proiectul se adresează personalului din sectorul medical, din instituții, asociații și organizații pentru educație medicală, prevenție și cercetare medicală, experților din sănătatea publică și tuturor celor care doresc să-și antreneze abilitățile de comunicare în sănătate, prevenție, educație și reglementare.
Considerăm că rezultatele acestui proiect (disponibile gratuity pe  www.bncp.eu) pot fi de utilitate pentru cadrele didactice, cadrele medicale, absolvenții și elevii colegiului nostru.
De multă vreme, sarcina de a oferi vești proaste pacienților a fost un subiect de îngrijorare și întrebare pentru profesioniștii din domeniul medical și nu numai. Odată cu tendințele actuale de transparență sporită și dezvăluire a diagnosticului și a prognosticului, importanța comunicării sensibile și eficiente a informațiilor care ar putea modifica negativ percepția și viziunea pacientului asupra viitorului, devine o necesitate ridicată.
Comunicarea veștilor proaste poate fi văzută ca o activitate multidisciplinară care necesită nu numai implicarea activă a unei game de profesioniști din domeniul sănătății, cum ar fi medici, asistenți medicali, terapeuți etc., ci și cunoștințe și abilități de tehnici și protocoale adecvate care cuprind expertiza din domenii precum medicină, psihologie, sociologie, resurse umane, comunicare, juridic etc.
            Situațiile care implică vești proaste pot include reapariția bolii, răspândirea bolii sau eșecul tratamentului de a afecta progresia bolii, prezența efectelor secundare ireversibile, rezultatele testelor genetice sau ridicarea problemei îngrijirilor paliative și a resuscitării, etc.
În ciuda impactului psihologic al știrilor în sine, protocoalele, abilitățile și tehnicile improprii de comunicare a veștilor proaste au un impact negativ nu numai asupra receptorului, ci și asupra emițătorului.
Proiectul „Bad News Communication Protocols in the Medical Field/ Comunicarea veștilor proaste in sectorul medical” are ca scop dezvoltarea unui suport educațional pentru amplificarea și îmbunătățirea bunelor practici în comunicarea veștilor proaste în domeniul medical.
Proiectul se adresează personalului din sectorul medical, din instituții, asociații și organizații pentru educație medicală, prevenție și cercetare medicală, experților din sănătatea publică și tuturor celor care doresc să-și antreneze abilitățile de comunicare în sănătate, prevenție, educație și reglementare.
Printre obiectivele acestui proiect se află reducerea efectelor negative ale comunicării de vești proaste asupra personalului medical, pacienților și aparținătorilor; creșterea nivelului de umanizare a practicilor medicale din clinici și spitale; îmbunătățirea competențelor de comunicare și creșterea rezilienței în rândul personalului medical și evidențierea importanței formării specifice pentru o comunicare optimă in domeniul medical, atât intra-organizațional cât și cu pacienții și aparținătorii.
Cele trei țări partenere – România, Cipru și Italia – precum și alte țări din Europa se confruntă cu un scenariu în care majoritatea personalului medical nu a primit o pregătire oficială pentru această comunicare esențială și importantă, deși transmiterea de vești proaste este ceva ce se întâmplă zilnic în majoritatea practicilor medicale.
            Proiectul este  așteptat să declanșeze o creștere semnificativă a abilităților de comunicare a veștilor proaste în rândul personalului medical și să dezvolte competențele necesare pentru a putea adapta respectiva comunicare la situații specifice. Impactul se va manifesta, de asemenea, ca o creștere a gradului de conștientizare cu privire la toate instrumentele, tehnicile și metodele pe care le poate folosi personalul medical pentru a comunica eficient veștile proaste pacienților și aparținătorilor, pentru a umaniza practica asistenței medicale și pentru a crește calitatea relației furnizorului de îngrijire medicală cu pacientul, contribuind astfel la o îmbunătățire generală a serviciilor medicale.
Ca valoare adăugată, impactul se poate manifesta prin stimularea angajabilității și prin facilitarea progreselor în carieră datorită abilităților și competențelor de comunicare sporite și nou dezvoltate ale personalului medical.
            Mai mult, prin atributele sale de transferabilitate, proiectul este  așteptat să aibă un impact asupra diferitelor grupuri precum respondenți de urgență, pompieri, psihologi de urgență sau personal din organele de aplicare a legii care comunică vești proaste familiilor în cazul unor accidente. Impactul asupra grupului menționat se va manifesta prin înțelegerea mai bună a subiectului, pregătindu-i astfel pentru acțiuni din viața reală, ceea ce poate îmbunătăți abilitățile și reacțiile în ceea ce privește comunicarea informațiilor semnificative”.
Din dorința de a ne sprijini elevii, din respect, pentru a-i pregăti corespunzător dar și pentru că puterea exemplului funcționează dar și pentru a fi mereu conectați la nevoile pacienților și aparținătorilor, investim în pregătirea noastră și punem mare preț pe schimbul de experiență și bune practici.

Surorile COGIANU au trecut de la handbal la canotaj

colegiu | Uncategorized

Roxana şi Evelina Cogianu (eleva Colegiului USH București) au ajuns în canotaj datorită mătuşei lor, Veronica Cochela. ”Au un dulap plin cu medalii!”.

Sunt multe cazuri de fraţi sau de surori care au făcut performanţă în sport, iar unul dintre ele este cel al Roxanei şi Evelinei Cogianu. După ce au practicat handbalul, ele s-au decis să treacă la canotaj, disciplină în care a excelat mătuşa lor, Veronica Cochela, campioană olimpică la Atlanta şi Sydney cu barca de 8+1. ”Părinţii ne-au îndrumat să facem sport. Au văzut performanţele mătuşei noastre”, spune Evelina.
         

N-a fost o alegere deloc rea, cele două surori adunând o mulţime de medalii la competiţii importante, medalii pe care le păstrează într-un dulap, acasă. Fiecare dintre ele are o poveste, iar în spatele acestor trofee se află mulţi ani de muncă, momente frumoase, dar şi mai triste. ”Cea mai mare bucurie pentru un sportiv este atunci când urcă pe podium, primeşte cea mai strălucitoare medalie, cea de aur, iar apoi i se cântă imnul naţional”.


Roxana Gabriela Cogianu este o canotoare română, născută la Iași, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de vară din 2016 în proba de 8+1, legitimată în prezent la CSA Steaua București.
Inițial, Roxana Cogianu a practicat handbalul împreună cu sora sa, Evelina, înainte să treacă amândouă la canotaj, îndrumate de mătușa lor, Veronica Cochela, multiplă medaliată olimpică.
În 2003, la Campionatele Mondiale de Juniori desfășurate la Atena, și-a făcut debutul pe plan internațional printr-o medalie de aur cu echipajul de patru vâsle (Ionelia ZahariaAdriana OanceaCamelia Lupașcu).
La ediția din 2004, desfășurată la Banyoles (Spania), a obținut medalia de bronz la aceeași categorie (împreună cu Oancea, Gabriela Czompa, Camelia Burcă).
Un an mai târziu, a cucerit medalia de aur în cadrul aceleiași competiții, împreună cu Oancea, Zaharia și Enikő Barabás.
La Campionatele Mondiale U23 din 2006, a cucerit medalia de aur alături de echipajul de patru vâsle format din Maria Diana Bursuc, Florina Atomulesei și Ionelia Zaharia.

La a treia etapă de Cupă Mondială din 2007, echipajul de patru rame (Zaharia, Lupașcu, Barabás) s-a clasat pe locul trei. Același echipaj a adus o medalie de argint la Campionatele Europene de la Poznań (Polonia).
În 2008 a cucerit aurul în proba de dublu rame fără cârmaci la Campionatele Mondiale U23 de la Brandenburg (Germania), împreună cu Nicoleta Albu. Cogianu s-a calificat în premieră la Jocurile Olimpice la ediția din 2008, dar nu a reușit să avanseze în finală la dublu vâsle. Sezonul s-a încheiat cu medalia de bronz obținută la Europenele de la Atena, împreună cu echipajul de patru vâsle (Ionelia NeacșuCristina IlieAdelina Cojocariu).
Din 2009, Roxana Cogianu este specializată în proba de opt vâsle plus cârmaci. Împreună cu echipajul de 8+1 a cucerit bronzul la a doua etapă de Cupă Mondială de la München din 2009 și aurul la cea de-a treia etapă de la Lucerna. Mondialele desfășurate la Poznań în Polonia a adus echipajului de 8+1 (Lupașcu, Albu, Cojocariu, Neacșu, Bursuc, Ioana Crăciun, Barabás) medalia de argint. Aceeași echipaj a obținut medalia de aur și la Europenele de la Brest (Belarus).
În 2010, Cogianu și-a îmbunătățit palmaresul cu medalia de aur obținută cu echipajul de 8+1 la Cupa Mondială. Favorită la titlu, barca de 8+1 a ocupat primul loc și la Europenele de la Montemor-o-Velho din Portugalia. O nouă performanță a venit din partea aceluiași echipaj la Campionatul Mondial desfășurat în Noua Zeelandă, unde a ocupat a treia treaptă a podiumului.
La prima regată de Cupă Mondială din 2011, desfășurată la München (Germania), echipajul de 8+1 (Maria Bursuc, Ionelia Neacșu, Grigoraș, Dorneanu, Andreea Boghian, Cojocariu, Mironcic și Talida Gîdoiu) a obținut medalia de bronz. Anul competițional s-a încheiat cu medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 la Campionatele Europene din Plovdiv (Bulgaria).
La prima și la cea de-a treia etapă a regatei de Cupă Mondială, echipajul de 8+1 a cucerit medaliile de argint. Roxana Cogianu a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2012, unde a obținut locul 4 în finala categoriei de 8+1. La Europenele de la Varese (Italia), românca s-a situat pe prima treaptă a podiumului. În urma rezultatului, a fost recompensată cu Ordinul ‘Meritul Sportiv’ — clasa a III-a cu 2 barete.
La Campionatele Europene din 2013 desfășurate la Sevilla (Spania), a obținut medalia de aur, în timp ce la regata de Cupă Mondială de la Lucerna a ocupat a doua treaptă a podiumului. La Campionatele Mondiale desfășurate în Coreea de Sud, Cogianu a obținut două medalii de argint, atât la dublu vâsle cât și împreună cu echipajul de 8+1.
Același palmares s-a repetat și în 2014, când la Campionatele Europene desfășurate în Belgrad (Serbia), echipajul feminin de 8+1 a cucerit aurul.
Foto: Jocurile Olimpice de la Rio

La Campionatele Europene din 2015 de la Poznań, echipajul de 8+1 s-a clasat pe locul trei.

În 2016, prin rezultatul din cadrul regatei preolimpice de la Lucerna, echipajul de 8+1 (Mihaela PetrilăIoana StrungaruMădălina BereșAndreea BoghianLaura OpreaAdelina CojocariuIrina DorneanuDaniela Druncea și Roxana Cogianu) a reușit să se califice de pe primul loc la Jocurile Olimpice de vară din 2016. Echipajul a obținut medalia de bronz, după ce în urmă cu patru ani canotajul românesc nu a cucerit nicio medalie.

Aşa s-a întâmplat şi la Campionatul European desfăşurat, la Sevilla, unde Roxana Cogianu a cucerit titlul continental cu barca de 8+1 a României. Legitimată la Steaua, ea a fost colegă cu sora ei, Evelina, renunţase la canotaj din cauza problemelor cu care s-a confruntat clubul ei de atunci, Olimpia. Fireşete că cele două surori și-au propun să ajungă la Jocurile Olimpice de la Rio, Roxana dorind să se revanşeze şi pentru faptul că la Londra n-a izbutit să urce pe podium.

După ani frumoși dedicați sportului de performanță, care au fost plini de sacrificii dar și de realizări, cele două surori au ales să îți îndeplinească dorințele cele mai arzătoare și să se dedice vieții de familie.

Astăzi Evelina este o mămică împlinită și se pregătește intens pentru o carieră medicală, studiind în acest sens, la Colegiul universitar Spiru Haret București, urmând ca anul acesta să susțină examenul de certificare a calificării profesionale asistent medical generalist.

EDITORUL IMAGINE

colegiu | Uncategorized

Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează montajul programelor de televiziune, asigurând calitatea imaginii.

Un editor imagine poate avea următoarele atribuții:

• Înregistrează şi copiază materiale audio – video;

• Montează programele de televiziune şi postprocesează materialele audio – video;

• Difuzează în emisie programele de televiziune

• Compune efecte speciale de montaj şi concepe efecte grafice computerizate;

• Editează genericele şi a titrajele de film;

• Elaborează soluţii pentru asigurarea calităţii artistice a montajului realizat;

• Asigură fluenţa şi caracterul insesizabil al decupajelor făcute în materiale;

• Studiază scenariile familiarizându-se cu conceptele şi cerinţele producţiei;

• Inserează muzică, dialoguri şi efecte sonore în imagini sau corectează erori legate de aceste aspecte, utilizând echipamentul de editare;

• Selectează şi combină cadrele astfel încât să creeze o succesiune logică a materialului;

• Stabileşte muzica, efectele sonore şi vizuale necesare pentru a termina un film;

• Verifică numerele de înregistrare şi codurile materialelor;

• Revede pe ecran/monitor filmele sau materialele deja editate pentru a determina dacă sunt necesare corecţii;

De regulă, activitatea se desfăşoară în interior, fără factori care să pericliteze sănătatea organismului dar activitatea implică program prelungit în faţa monitorului.

Editorul de imagine lucrează de obicei în echipă , deseori, editorul de imagine lucrează sub presiunea timpului în finalizarea unor proiecte.

Exercitarea ocupaţiei de EDITOR IMAGINE poate fi realizată cu succes de către persoane care posedă însuşirea de a fi conştiincios, corect, serios. Comportamente orientate spre scopuri clar delimitate, exigenţă şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor.

„După ce ai eliminat imposibilul, ceea ce rămâne, oricât ar fi de improbabil, trebuie să fie adevărul” Sherlock Holmes

colegiu | Uncategorized

Meseria de DETECTIV PARTICULAR este una a inteligenţelor, a minţilor deschise, profitabilă şi de viitor pentru oricine este pasionat și își dorește să activeze în domeniu

În anul 2003 a apărut Legea nr. 329 privind exercitarea profesiei de detectiv particular în România, care legiferează modul (condiţii, drepturi şi obligaţii, sancţiuni) în care un cetăţean poate deveni detectiv particular şi poate profesa această meserie.

În prezent, detectivii particulari din România provin din foştii poliţişti retraşi din activitate, precum şi din persoanele absolvente de studii medii sau superioare diverse care primesc atestatul structurilor de poliţie, urmare a examenului susţinut în acest sens.

Numărul societăţilor de detectivi particulari a crescut susţinut în ultimii ani, ajungând la 92 la momentul actual, pentru care baza de selecţie a personalului este foarte restrânsă, neexistând o şcoala de profil. Baza legală amintită a creat premisele pentru  afirmarea unei categorii distincte de profesionişti, persoane care au o pregătire de specialitate apropiată de cea a lucrătorilor din structurile de stat specializate în arta investigaţiei, dar ca obiect de activitate complementar acesteia.

Demersul Universității Spiru Haret București de a înființa/autoriza în cadrul Colegiilor universitare Spiru Haret București și Spiru Haret Craiova, domeniul Servicii, calificarea profesională Detectiv particular, vizează completarea cadrului legal prin care securitatea privată din România îşi caută forme şi metode pentru a deveni cât mai eficientă şi pentru a răspunde nevoilor de securitate generală a societăţii româneşti prin crearea unui sistem propriu de formare şi pregătire a detectivilor particulari care va lărgi aria locurilor de muncă.

  Funcţionarea societăţilor de detectivi particulari de câţiva ani în România, creează premisa că această profesie oferă atractivitate pentru un spectru larg de tineri, în mod special, dar şi pentru alte persoane care doresc să-şi facă o carieră pe tărâmul investigaţiilor private.

Pentru a fi titularul unei diplome, în baza căreia va fi capabil să îndeplinească funcţii calificate, de conducere, coordonare şi administrare în cadrul unei societăţi de detectivi sau pentru a putea îndeplini funcţii operative în cadrul societăţilor de detectivi particulari, este suficient să respectați legislația în vigoare. Puteți activa în domeniu indiferent de gen sau vârstă!

Un exemplu în acest sens este și cursantul nostru, domnul Nelu Chelariu. Cu o vechime în câmpul muncii de peste 40 de ani, cu o carieră în structurile statului, cu o vastă experiență în domeniu și cu recunoașterea/validarea competențelor, vicepreședinte al Asociației Naționale a Detectivilor din România (A.N.D.R. Moldova).

Știu de existența acestui colegiu încă de la înființare și am urmărit cu atenție modalitatea de desfășurare a cursurilor, implementarea programei de studiu, adaptarea practicii de specialitate la nevoile din teren, selecția candidaților și trebuie să recunosc faptul că am privit cu atenție către personalul didactic și nedidactic din unitate. Am avut ocazia să întâlnesc elevi și absolvenți ai colegiului cu care am interacționat și colaborat foarte bine. Am recomandat cursurile de detectiv particular mai multor persoane dar ulterior m-am decis să le urmez și eu din dorința de perfecționare, de a ține pasul cu noile tendințe și tehnologii și nu în ultimul rând pentru a fi un exemplu pentru mai tinerii mei colegi, sper viitori colaboratori!

Un bun detectiv particular trebuie să fie: perceptiv; un bun observator; să aibă răbdare; spirit calm/liniştit; să fie devotat; să dețină abilităţi de comunicare eficiente; să cunoască temeinic legea, să aibă aptitudini fotografice bune; să aibă aptitudini de organizare.

Detectivul particular oferă servicii pentru toți clienții, persoane fizice sau juridice. Misiunile de monitorizare și investigație se adaptează în funcție de amploarea cazului iar toate informațiile și datele culese trebuie să fie păstrate în condiții de confidențialitate deplină.

Un detectiv particular sau o agenţie de detectivi particulari prestează numai servicii specifice (investigatii şi supravegheri) în conformitate cu legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular. Potrivit acestui act normativ detectivii particulari nu pot desfăşura nici un alt fel de activităţi decât cele stipulate în această lege care reglementează clar exercitarea profesiei de detectiv particular.

Cele mai frecvente cazuri în care se apelează la serviciile unui detectiv sau a unei agenții de detectivi particulari pot fi:

 • conduita şi moralitatea unor persoane;
 •  persoane dispărute sau răpite;
 • seriozitatea şi solvabilitatea unor persoane potenţial partenere în afaceri;
 • asigurarea protecţiei împotriva scurgerii de informaţii;
 • obţinerea de informaţii pre şi post maritale;
 • măsuri de protecţie specială;
 • fraude în domeniul asigurărilor;
 • protecţia mărcilor înregistrate şi a patentelor;
 • reconstituirea arborelui genealogic;
 • verificări C.V.;
 • alte tipuri de investigaţii la cerere.

Pentru că provocările în acest domeniu sunt la orice pas și pentru că ne-am o lungă perioadă în imposibilitatea de a ne desfășura activitățile în mod tradițional și pentru că ne-am dorim ca elevii și absolvenții să rămână conectați în permanență, să aibă acces la o pregătire profesională de calitate, cu sprijinul doamnei Maria Bumbaru președintele executiv al Asociației Naționale de Detectivi din România și a invitaților acesteia, am reușit să oferim cursanților posibilitatea de a face schimb de experiență, de a  colabora între ei, indiferent de anul de studii iar rezultatele nu au întârziat să apară prin organizarea unor workshopuri interactive.

Pentru a urma studiile în cadrul colegiului nostru este suficient să fiți absolvent/ă de studii medii, vârsta minim 18 ani, să fiți pasionat/ă de acest domeniul. Nu există bariere legate de sex, statut social, stare civilă, mediu de proveniență domeniul în care activați momentan.

Limitele sunt doar în mintea noastră!Mintea noastră este ca un dulap plin cu dosare. Toate informaţiile sunt etichetate şi stocate în dosare, de unde pot fi accesate uşor. Indiferent de situaţie, pentru a decide ce avem de făcut, mergem la un anumit dosar care există în mintea noastră”, ne spune domnul Chelariu Nelu, cursantul nostru, exemplul demn de urmat.