Împreună ridicăm standardele
în domeniul asistenței medicale!

Cei 30 de ani de experienţă în învăţământul universitar au condus la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul public şi privat, astfel Colegiul Universitar „Spiru Haret” a atras resurse umane competente, specializate, medici de prestigiu ce asigură cea mai bună pregătire profesională.

Colegiul Universitar „Spiru Haret” îşi propune să devină un punct de
referinţă pe harta practicilor medicale, prin servicii educaţionale calitative, prin cunoştinţele, profesionalismul şi devotamentul insuflate absolvenţilor săi şi prin evoluţia constantă a programelor de învăţământ, în conformitate cu dinamica înregistrată pe plan local şi european de fiecare arie profesională.

Pe domeniul Sănătate și asistență pedagogică (Sanitar), colegiul dispune de centre în Bucureşti (autorizat prin Ordinul Ministrului nr. 5770/12.11.2015, modificat prin Ordinul Ministrului nr. 5040/30.08.2016) şi Craiova (autorizat prin Ordinul Ministrului nr. 5753/12.11.2015), oferind următoarele calificări:

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST
2. ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE

Despre programele de studiu:

Programele propuse de Colegiul Universitar „Spiru Haret” consolidează inovarea, stimulează creativitatea, facilitează învățarea și dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale în învățământul postliceal sanitar, propune metode de predare-învățare mai eficiente, inovative, adaptate cerințelor actuale privind creșterea calității în învățământ.

În cadrul colegiului, elevii beneficiază de pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din ţările membre ale Uniunii Europene, pentru a face faţă schimbărilor economice, sociale şi culturale.

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST – calificare profesională acreditată

Asistentul medical generalist oferă îngrijire medicală bolnavilor, monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta și activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor etc.), administrează tratamente și medicamente la indicațiile medicilor, pregătește bolnavii pentru examinare, dezvoltă și coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiește bolnavii și infirmierii etc.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obţinerea acestei calificări profesionale, asistenţii medicali generalişti pot profesa în cadrul următoarelor unităţi medicale din sistemul de sănătate public şi privat: Spitale, Policlinici, Dispensare locale, Cabinete medicale particulare, Cabinete medicale din cadrul instituţiilor de învăţământ, Cabinete medicale din cadrul unităţilor de producţie, Cabinete medicale individuale ale companiilor etc.

ADMITERE

Durata studiilor: 3 ani

BUCUREŞTI

– Bvd. Basarabia nr. 256, Sector 3

90 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani

CRAIOVA 

– Str. Brazda lui Novac, nr. 4

120 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani

CÂMPULUNG MUSCEL

– Str. Traian, nr. 223

90 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

Log In

2. ASISTENT MEDICAL
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE
ŞI RECUPERARE

Asistentul medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare are în vedere evaluarea, aplicarea şi monitorizarea procedurilor şi tehnicilor de terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică şi de recuperare motorie, de electroterapie, hidroterapie, termoterapie şi masaj pentru pacienţii cu patologie locomotorie posttraumatică sau reumatismală, cardiovasculară şi respiratorie. Asistenţii sunt responsabili de aplicarea programelor de terapie fizică, recuperare medicală, de comunicare verbală şi nonverbală atât în relaţia cu pacientul cât şi cu ceilalţi membri din echipă, cu respectarea regulilor de etică şi deontologie medicală.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Asistenţii medicali de balneofiziokinetoterapie şi recuperare pot profesa în cadrul următoarelor unităţi medicale dedicate terapiei fizice şi recuperării motorii, ce fac parte din sistemul de sănătate public sau privat: Spitale, Policlinici, Baze de tratament şi recuperare, Staţiuni balneoclimaterice, Cabinete private de terapie şi recuperare medicală, Instituţii de asistenţă socială etc.

ADMITERE

Durata studiilor: 3 ani

BUCUREŞTI
– Bvd. Basarabia nr. 256, Sector 3
90 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani

CRAIOVA

120 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

Log In