• DIRECTOR: Colegiul USH București – Conf.univ.dr. Hurloiu Lăcrămioara Rodica
  • SECRETARIAT: secretar șef – soc. Țibuleac Marcela