Visează. Creează și spune START
unei CARIERE ÎN MEDIA!

Ne asumăm misiunea de a crește relevanța învățământului postliceal pe piața muncii și dezvoltarea societății bazată pe cunoaștere, prin metode de predare – învățare eficiente, inovative, adaptate cerințelor actuale privind creșterea calității în educație.

Colegiul Universitar „Spiru Haret” îşi extinde oferta educaţională cu noi specializări în domeniul Producţie media – conform Ordinului Ministrului nr. 5638/25.10.2016.

Cei 30 de ani de experienţă în învăţământul universitar au condus la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul public şi privat, astfel Colegiul Universitar „Spiru Haret” a atras resurse umane competente, profesionişti cu experienţă în domeniile de activitate, ce asigură cursanţilor cea mai bună pregătire de specialitate.

Despre programele de studiu:

Oferta Colegiului Universitar „Spiru Haret” pe domeniul Producţie media include următoarele calificări profesionale:

1. Asistent regizor artistic
2. Editor de imagine
3. Cameraman – Fotoreporter
4. Asistent producător film – tv
5. Operator sunet
6. Tehnician iluminare filmare

1. Asistent regizor artistic

Asistentul regizorului artistic asigură derularea optimă a proiectului artistic, în conformitate cu cerinţele regizorului, şi intermedierea relaţiilor dintre regizor şi echipa de producţie. El se ocupă de activitatea organizatorică şi administrativă, asigurând punerea în practică a conceptelor şi ideilor regizorului.

Calificarea profesională Asistent regizor artistic asigură cursanţilor competenţe în domenii precum: Noţiuni de regie, imagine şi limbaj vizual, Prelucrarea imaginilor digitale, Montajul filmelor şi emisiunilor TV, Regie de montaj, Jurnalism TV etc.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obţinerea calificării de Asistent regizor artistic, absolventul Colegiului universitar „Spiru Haret” poate profesa: în cadrul Societăţii Naţionale de Televiziune, în cadrul trusturilor private de televiziune sau în cadrul companiilor de producţie, respectiv difuzare de programe tv.

ADMITERE

Durata studiilor: 2 ani

18 MODULE
30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

2. Editor de Imagine

calificare profesională acreditată

Editorul de imagine desfăşoară activităţi de înregistrare, montaj şi postprocesare a materialelor audio-video, asigurându-se de calitatea materialelor livrate şi contribuind activ la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii imaginii postului de televiziune. Editorul de imagine este cel care asigură compunerea efectelor speciale de montaj, editatrea genericelor şi a titrajelor de film, realizarea montajului simplu sau complex etc.

Dinamica acestui domeniu impune ca editorul de imagine să fie în permanenţă la curent cu cele mai noi tehnologii şi programe atât la nivel tehnic, cât şi artistic, privind manipularea materialelor audio-video.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obţinerea calificării de Editor de imagine, absolventul Colegiului universitar „Spiru Haret” poate profesa: în cadrul Societăţii Naţionale de Televiziune, în cadrul trusturilor private de televiziune sau în cadrul companiilor de producţie, respectiv difuzare de programe tv.

ADMITERE

Durata studiilor: 2 ani

19 MODULE
30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

3. Cameraman – Fotoreporter

Într-un sens practic, Cameramanul/Fotoreporterul este persoana care operează aparatura şi tehnologiile specifice, însă calificarea implică şi o puternică latură artistică, indispensabilă pentru a surprinde cele mai relevante imagini sau cel mai bun unghi.

Calificarea profesională Cameraman-Fotoreporter asigură cursanţilor competenţe în domenii precum: Arta imaginii şi arta fotografică, Tehnici fotografice/video, Fotografie digitală, Prelucrarea imaginilor digitale, Comunicare vizuală şi limbaj plastic, Tehnici cinematografice, Studii de film şi televiziune etc.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obţinerea calificării de Cameraman-Fotoreporter, absolventul Colegiului universitar „Spiru Haret” poate profesa: în cadrul instituţiilor de presă publice sau private, în cadrul companiilor de producţie media şi producţie cinematografică, în cadrul companiilor de organizare evenimente sau independent, în calitate de freelancer.

ADMITERE

Durata studiilor: 2 ani

19 MODULE
30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

4. Asistent producător film – tv

Calificarea profesională Asistent producător film-tv pregăteşte cursanţii în vederea coordonării şi organizării optime a activităţii de producţie, acoperind arii de specialitate precum: Producţia cine-tv, Echipamente specifice, Managementul resurselor umane şi Managementul financiar specific producţiilor cine-tv, Marketing specific cine-tv, Management de proiect, Managementul calităţii etc.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obţinerea calificării de Asistent producător film-tv, absolventul Colegiului universitar „Spiru Haret” poate profesa: în cadrul instituţiilor de presă publice sau private şi în cadrul companiilor de producţie media / producţie cinematografică.

ADMITERE

Durata studiilor: 1 ani

10 MODULE
30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

5. Operator sunet

Calificarea profesională Operator sunet dezvoltă cursanţilor competenţe în domenii precum: Electroacustică, Producţie video-tv, Echipamente audio şi sisteme de înregistrare audio-video, Sonorizarea încăperilor şi a spaţiilor deschise, Mixarea semnalelor audio etc.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obţinerea calificării de Operator sunet, absolventul Colegiului universitar „Spiru Haret” poate profesa: în cadrul instituţiilor de presă publice sau private, în cadrul companiilor de producţie media / producţie cinematografică şi în cadrul companiilor de organizare evenimente.

ADMITERE

Durata studiilor: 1 ani

9 MODULE
30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

6. Tehnician iluminare filmare

Calificarea profesională Tehnician iluminare filmare dezvoltă cursanţilor noţiuni de Electrotehnică aplicată, Surse de lumină şi aparate de iluminat, Producţie video-tv, Imagine, Montaj de film şi televiziune etc.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obţinerea calificării de Tehnician iluminare filmare, absolventul Colegiului universitar „Spiru Haret” poate profesa: în cadrul instituţiilor de presă publice sau private, în cadrul companiilor de producţie media / producţie cinematografică şi în cadrul companiilor de organizare evenimente.

ADMITERE

Durata studiilor: 1 ani

9 MODULE
30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share