Colegiul Universitar „Spiru Haret”

Este o instituţie de învăţământ terţiar (postliceal) parte a Universităţii Spiru Haret ce oferă calificări profesionale de nivel 5 în domeniul SANITAR, INFORMATICA şi PRODUCŢIE MEDIA, practicând o politică expansivă ce vizează dezvoltarea viitoare şi pe alte arii profesionale de interes.

Colegiul își propune să ofere cele mai bune servicii educaționale prin organizarea unui climat stimulativ de învăţare care să genereze performanţa iar prin dezvoltarea individuală a elevului într-un mediu sigur, pregăteşte absolvenţi capabili să se integreze mai târziu, eficient în societate.

CE ÎȚI OFERIM


Calificări recunoscute la nivel național și pe teritoriul Uniunii

Europene;


Educație de calitate, în conformitate cu standardele internaționale din domeniul sanitar;


Un cadru modern pentru activitatea
teoretică și practică;


Cele mai noi metode de
predare-învățare;


Profesioniști cu experiență ce susțin activitatea didactică.