Colegiul Universitar „Spiru Haret”

Este o instituţie de învăţământ terţiar (școală postliceală) parte a Universităţii Spiru Haret, autorizată să funcţioneze conform Ordinelor:

Ordin-autorizare-provizorie_-domeniul-informatica
Ordin-autorizare-provizorie-DETECTIV-PARTICULAR-BUCURESTI
Ordin-ministru-autorizare-provizorie-calificari-profesionale-din-domeniul-productie-media
Ordin-modificat-2016-sanitara-Bucuresti
Ordin-postliceala-sanitara-Colegiul-USH-Bucuresti

și conform:
Regulamentului de Organizare si Functionare a Colegiilor Universitare din structura USH

Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de colegiile universitare pentru invatamant tertiar nonuniversitar din structura Universitatii Spiru Haret din Bucuresti

Anexa la Ordinul M.E.N.C.S. nr. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ Preuniversitar

Colegiul Universitar Spiru Haret oferă 12 calificări profesionale (specializări) de nivel 5 în domeniile: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ (SANITAR), INFORMATICĂ, SERVICII (DETECTIV PARTICULAR) şi PRODUCŢIE MEDIA, practicând o politică expansivă ce vizează dezvoltarea viitoare şi pe alte arii profesionale de interes.

Pentru a se înscrie la una din calificările profesionale mai sus amintite, candidatul trebuie să fi absolvit 12 sau după caz, 13 clase.

Colegiul își propune să ofere cele mai bune servicii educaționale prin organizarea unui climat stimulativ de învăţare care să genereze performanţa iar prin dezvoltarea individuală a elevului într-un mediu sigur, pregăteşte absolvenţi capabili să se integreze mai târziu, eficient în societate.

CE ÎȚI OFERIM


Calificări recunoscute la nivel național și pe teritoriul Uniunii

Europene


Educație de calitate, în conformitate cu standardele internaționale din domeniul sanitar


Un cadru modern pentru activitatea
teoretică și practică


Cele mai noi metode de
predare-învățare


Profesioniști cu experiență ce susțin activitatea didactică