DETECTIV PARTICULAR

În curs de autorizare:
Calificarea profesională Detectiv particular, domeniul Servicii

Daca ti-ai descoperit vocatia si pasiunea, alege sa devii Detectiv particular!

În anul 2003 a apărut Legea nr. 329 privind exercitarea profesiei de detectiv particular în România, care legiferează modul (condiţii, drepturi şi obligaţii, sancţiuni) în care un cetăţean poate deveni detectiv particular şi poate profesa această meserie.

Funcţionarea societăţilor de detectivi particulari de câţiva ani în România, creează premisa că această profesie oferă atractivitate pentru un spectru larg de tineri, în mod special, dar şi pentru alte persoane care doresc să-şi facă o carieră pe tărâmul investigaţiilor private.

 

Durata studiilor este de 2 ani pentru specializarea detectiv particular.

Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane în profesia respectivă prin:

–   însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice necesare profesiei;

–   formarea capacităţilor intelectuale, a responsabilităţilor efective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice şi estetice;

–   asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii pe întreaga durată cât va presta activitatea de detectiv particular;

–   educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi a toleranţei;

–   profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unei activităţi utile.

 

Formarea profesionala este structurata pe urmatoarele niveluri de pregatire:

–   pregătirea de bază în anul I;

–   pregătirea de specialitate în anul II.

Detectivul particular va fi titularul unei diplome în baza căreia va fi capabil să îndeplinească funcţii calificate, de conducere, coordonare şi administrare în cadrul unei societăţi de detectivi. De asemenea poate îndeplini şi funcţii operative în cadrul societăţilor de detectivi.

Diploma obţinută nu dă numai dreptul de a practica profesia dorită, ci oferă şi şansa ocupării unei poziţii sociale, aşezarea într-o ierarhie socială. Există o strânsă corelaţie între nivelul diplomei şcolare şi statusul social al persoanei care o deţine.

Funcţionarea societăţilor de detectivi particulari de câţiva ani în România, creează premisa că această profesie oferă atractivitate pentru un spectru larg de tineri, în mod special, dar şi pentru alte persoane care doresc să-şi facă o carieră pe tărâmul investigaţiilor private.