DETECTIV PARTICULAR

Nou: Autorizat!

Calificarea profesională Detectiv particular, domeniul Servicii
Dacă ți-ai descoperit vocația și pasiunea, alege să devii Detectiv particular!

Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, prin colegiile universitare din Bucureşti şi Craiova, organizează cursuri de specialitate la calificarea profesională DETECTIV PARTICULAR, cu durata de 2 ani.

Candidaţii care doresc să urmeze aceste cursuri se pot înscrie:
– pentru Colegiul universitar pentru învăţământ terţiar Bucureşti, la sediul din Bucureşti, Șos. Berceni, nr.24, sector 4, tel. 0721808577
– pentru Colegiul universitar pentru învăţământ terţiar Craiova, la sediul din Craiova, strada Vasile Conta, nr. 4, tel. 0251.42.33.95
Documentele necesare înscrierii:
• Diplomă de bacalaureat (adeverinţă) SAU certificatul de absolvire însoţit de situaţia şcolară (pentru candidaţii fără examen de bacalaureat) în original;
• Copie xerox CI/BI;
• Copie xerox Certificat de naştere;
• Copie xerox Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
• Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică a candidatului;
• Două fotografii tip ¾;
• Chitanţă care atestă achitarea taxei de admitere – 250 lei.
Taxa anuală de şcolarizare este de 4800 lei şi se achită în 6 rate conform contractului anual de studii.

Programul de învăţământ are ca finalitate formarea personalităţii umane în profesia respectivă prin:
– însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice necesare profesiei;
– formarea capacităţilor intelectuale, a responsabilităţilor efective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice şi estetice;
– asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii pe întreaga durată cât va presta activitatea de detectiv particular;
– educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi a toleranţei;
– profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unei activităţi utile.

Formarea profesională este structurată pe urmatoarele niveluri de pregătire:
– pregătirea de bază în anul I;
– pregătirea de specialitate în anul II.

În anul 2003 a apărut Legea nr. 329 privind exercitarea profesiei de detectiv particular în România, care legiferează modul (condiţii, drepturi şi obligaţii, sancţiuni) în care un cetăţean poate deveni detectiv particular şi poate profesa această meserie.
Funcţionarea societăţilor de detectivi particulari de câţiva ani în România creează premisa că această profesie oferă atractivitate pentru un spectru larg de tineri, în mod special, dar şi pentru alte persoane care doresc să-şi facă o carieră pe tărâmul investigaţiilor private.

Detectivul particular va fi titularul unei diplome în baza căreia va fi capabil să îndeplinească funcţii calificate, de conducere, coordonare şi administrare în cadrul unei societăţi de detectivi. De asemenea, poate îndeplini şi funcţii operative în cadrul societăţilor de detectivi.
Diploma obţinută nu dă numai dreptul de a practica profesia dorită, ci oferă şi şansa ocupării unei poziţii sociale, aşezarea într-o ierarhie socială. Există o strânsă corelaţie între nivelul diplomei şcolare şi statusul social al persoanei care o deţine.