Învață, certifică și aplică. Alături de noi poate începe cariera ta.

Informatica este astazi disciplina aplicată cu cea mai largă utilizare practică, incluzând o varietate de domenii de cercetare, dezvoltare tehnologică, studiu de tehnologie și producție.

Nevoia de specialiști în domeniul Informaticii a crescut în mod spectaculos în ultimii ani.

Despre programele de studiu:

Venind în întâmpinarea cererii și urmărind formarea viitorilor profesioniști, Colegiul Universitar Spiru Haret oferă următoarele specializări:

1. Analist programator
2. Administrator rețele locale
și de comunicații

3. Tehnician echipamente
de calcul

4. Tehnician infrastructură
rețele de telecomunicații

1. Analist programator

Analistul programator este specialistul care concepe, proiectează, elaborează, testează și dezvoltă sisteme informatice folosind diferite tehnologii hardware și software, elaborează documentația tehnică aferentă, proiectează structura bazelor de date, proiectează site-uri WEB, concepe produse multimedia și oferă consultanță de specialitate utilizatorilor de sisteme informatice.

Printre activitățile pe care le desfășoară analistul programator se numără elaborarea și întreținerea aplicațiilor software și a bazelor de date, elaborarea de algoritmi și proceduri, elaborarea modulelor de program în limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate, asistență utilizatorilor prin demonstrații practice și prezentări, mentenanța echipamentelor prin respectarea instrucțiunilor de utilizare, raportarea la departamentul “ Service” a eventualelor defecțiuni intervenite etc.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obținerea acestei calificări profesionale, analiștii programatori își pot defășura activitatea în firme specializate în utilizarea de produse informatice și specifice TIC, în firme de software, organizații guvernamentale și neguvernamentale, agenți economici din toate domeniile de activitate.

ADMITERE

Durata studiilor: 3 semestre

60 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

2. Administrator rețele locale
și de comunicații

Administratorul de rețele locale și de comunicații este specialistul care proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii TIC ce includ lucrul în reţea şi/sau accesul la Internet, asigură securitatea rețelelor locale și de comunicații și oferă consultanță de specialitate utilizatorilor de rețele locale și de comunicații.

După finalizarea studiilor, viitorul administrator de rețele locale și de comunicații va desfășura activități precum: alegerea şi implementarea arhitecturii de reţea şi a tehnologiilor de conectare şi comunicaţii în funcţie de specificul activităţilor, de gradul de securitate aşteptat şi de bugetul alocat, instalarea şi configurarea infrastructurii şi conexiunilor la reţea, sisteme de operare, servicii, proceduri client, aplicaţii specifice reţelei, proiectarea și urmărirea aplicării măsurilor specifice obţinerii transmisiilor sigure de informaţii.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Administratorii de rețele locale și de comunicații își pot defășura activitatea în firme specializate în rețelistică și comunicații, organizații guvernamentale și neguvernamentale, agenți economici din toate domeniile de activitate.

ADMITERE

Durata studiilor: 2 ani

60 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

3. Tehnician echipamente
de calcul

Tehnicianul de echipamente de calcul este specialistul care îndeplinește sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a echipamentelor de calcul.

Printre activitățile pe care viitorul tehnician echipamente de calcul se numără instalarea componentelor unui sistem de calcul, verificarea funcţionării sistemelor de calcul şi depanarea problemelor hardware, administrarea dispozitivelor periferice, managementul sistemul de operare, instalarea şi configurarea infrastructurii şi conexiunilor la reţea, serviciilor, procedurilor client și aplicaţiilor specifice reţelei locale.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obținerea acestei calificări profesionale tehnicienii echipamente de calcul își pot defășura activitatea în firme specializate în producția și depanarea echipamentelor de calcul (service de profil), în organizații guvernamentale și neguvernamentale, agenți economici din toate domeniile de activitate.

ADMITERE

Durata studiilor: 2 ani

30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share

4. Tehnician infrastructură
rețele de telecomunicații

Tehnicianul de infrastructură rețele de telecomunicații este specialistul care coordonează lucrările de realizare, dezvoltare şi întreţinere a reţelelor de date, voce şi cablu Tv, asigurând desfăşurarea lucrărilor de cablare structurată, efectuarea reglajelor, măsurarea parametrilor, identificarea şi depanarea deranjamentelor, instalarea reţelelor şi a echipamentelor terminale precum şi propunerea de soluţii de optimizare a acestora.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
____

Prin obținerea acestei calificări profesionale tehnicienii de infrastructură rețele de telecomunicații își pot defășura activitatea în firme care furnizează servicii de telecomunicaţii, instalează reţele şi asigură mentenanţa acestora.

ADMITERE

Durata studiilor: 3 semestre

30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Share