FII ONLINE ÎN SIGURANȚĂ

colegiu | Uncategorized

Cu sprijinul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare și responsabil al Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, doamna profesor Maria Petrescu- sociolog, Colegiul universitar Spiru Haret București organizează în permanență, în mediul online sau cu prezență fizică, întâlniri/dezbateri pe teme de mare actualitate: bulliyng, cyberbullyng, managementul conflictelor, comunicare profesională.

Contextul pandemic și trecerea unităților școlare din învățământul preuniversitar în scenariul roșu de activitate a impus integrarea TIC şi utilizarea Internetului în cadrul activităţilor didactice. S-a conturat astfel, mai mult ca oricând, nevoia de a asigura mecanisme de protecţie a elevilor în mediul online. Programul Fii Online în siguranță!  vine în întâmpinarea nevoilor de formare și dezvoltare în rândul tinerilor a abilităților de utilizare sigură și responsabilă a noilor tehnologii și poate fi implementat de cadrele didactice în cadrul orelor de Consiliere și orientare care abordează problematica provocărilor  pe care mediul online le ridică.

Elevii Colegiului universitar Spiru Haret București sunt în permanență monitorizați de către cadrele didactice și consiliați atunci când situația o impune. Astfel, în cadrul colegiului au fost demarate mai multe programe de conștientizare, prevenire și/sau prevenție bulliyng, cyberbullyng.

Fii Online în siguranță!

Program de consiliere pentru utilizarea creativă şi pozitivă a internetului

Titlul programuluiFii Online în siguranță!
Tipul de programProgram de consiliere de grup/la clasă, desfășurat în format online
Grup ţintăElevi de nivel postliceal
ProfesoriSoc. Țibuleac – Dinu Marcela
Soc. Petrescu Maria
ScopDezvoltarea abilităților de a face față situațiilor  neplăcute, dăunătoare şi ilegale întâlnite de către tineri în mediul online și a abilităților de utilizare sigură și responsabilă a noilor tehnologii.  
ObiectiveO1. Să dezvolte abilitățile de protecție a datelor personale care conturează identitatea virtuală;
O2. Să dezvolte abilități de utilizare sigură a rețelelor sociale;
03. Să dezvolte atitudini și valori specifice relaționării pozitive  în mediul online;
04. Să dezvolte abilități de identificare și abordare eficientă a situațiilor de cyberbullying cu care se confruntă;
O5. Să dezvolte abilități de gestionare eficientă a timpului petrecut în mediul online;
06. Să dezvolte abilități de utilizare sigură și responsabilă a Internetului
Resurse proceduraleMetode și procedee: studii de caz,  problematizarea, conversaţia, metode de dezvoltare a gândirii critice, exerciţiul, explicaţia, chestionarul, realizarea de desene, texte, afişe, procedee ale analizei cantitative şi calitative a datelor;
Materiale utilizate: chestionare, fişe de  lucru individual şi pe grupe, coli de hârtie, prezentări PPT, calculator, videoproiector, aplicații web, filme, prezentări video
Resurse de timp6 activități a câte 50 minute

            Deasemenea Cursanții Colegiului Universitar Spiru Haret beneficiază de sprijin din partea colegilor noștri din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră în ceea ce privește:

  • Identificarea și abordarea psihologică a unor nevoi de profesionalizare, de orientare vocațională și pentru carieră;
  • Suport psihologic pentru persoanele aflate în situații dificile;
  • Facilitarea adaptării studenților la mediul academic și la contextul specific USH;
  •  Oferirea de suport pentru depășirea dificultăților educaționale pentru persoanele care solicită ajutorul;
  • Organizarea de seminarii, workshop-uri și conferințe, precum și derularea unor programe de educație și prevenție.

Doamna Amina Pîrvescu oferă sprijinul psihoemoțional elevilor colegiului și în anul școlar 2021-2022, fiind reprezentanta Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. http://coc.spiruharet.ro.

Elevii sunt îndrumați să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi și față de oamenii din jurul lor, fiecare unic în felul său, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.

Împreună învățăm să spunem NU violenței; să avem pace în clasă și în școală; să fim în siguranță în mediul online; să ne găsim resursele necesare și să ne urmăm visul de a fi buni profesioniști!

Soc. Țibuleac-Dinu Marcela