Lecții de viață cu Bruno Demaille, mediator și negociator internațional: Bulliyng, cyberbullyng, managementul conflictelor, comunicare profesională

website | Education

 De mai bine de un an de zile viața noastră a luat o altă turnură și fiecare zi este o provocare pentru conducerea Universității, cadrele didactice și beneficiarii direcți ai educației, elevii.

Activitatea didactică și chiar o mare parte din stagiul practic s-a desfășurat în format Online pentru toate domeniile autorizate să funcționeze în cadrul Colegiului universitar Spiru Haret.

Cu sprijinul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare și responsabil al Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, doamna profesor Maria Petrescu- sociolog, Colegiul universitar Spiru Haret București a organizat în data de 23 martie 2021, în mediul online o întâlnire/dezbatere pe teme de mare actualitate: bulliyng, cyberbullyng, managementul conflictelor, comunicare profesională. Invitat la acest eveniment a fost dl Bruno Demaille, mediator și negociator internațional, facilitator de dialog, cetățean de origine franceză, un specialist în comunicare profesională, un prieten de nădejde al Colegiului USH care a stat la dispoziția cadrelor didactice și a elevilor. Întâlnirea cu dumnealui a fost o provocare și o experiență, în același timp, iar multitudinea de elevi și profesori participanți, peste o sută, a demonstrat interesul față de această activitate.

Dialogul invitat – elevi a fost unul de educare a elevilor, de adaptare la nevoile societății și a actualului sistem sanitar, dar și o lecție despre comportament, empatie, adaptare la situații de criză, dialog cu pacientul sau familia, violență și bullying școlar.

Colegiul universitar Spiru Haret a înțeles că în educația modernă, de calitate, se impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.

Într-o lume dominată de mass media, televizor, calculator și Internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea elevilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional, Colegiul universitar Spiru Haret a adus elevilor săi activitățile extrașcolare, care sunt foarte utile, binevenite și care îi fac pe elevi mai responsabili, îi ajută să cunoscă niște mecanisme, să utilizeze niște resurse, să le crească stima de sine și să fie pregătiți pentru domeniul în care au ales să profeseze.

De asemenea, implicarea în activități extracurriculare îi ajută să întâlnească oameni noi, cu expertiză în diferite domenii aflate în corelație cu profesia aleasă, cu experiențe diferite, care îi ajută să-și facă prieteni, să socializeze, să prevină fenomenul bullyingului, să învețe despre demnitate, respect, limbaj, atitudine și despre rolul mediatorului sanitar.

De ce? Deoarece le pot schimba optica asupra vieții, îi pot orienta spre un drum mai bun, îi pun în situații reale în care se vor regăsi în carieră, încearcă roluri noi.

Intervenția domnului Bruno Demaille a stimulat gândirea critică, implicarea elevilor în actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. Elevii au fost îndrumați să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi și față de oamenii din jurul lor, fiecare unic în felul său, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.

Orele cu invitatul nostru, pentru că au fost aproape trei ore, au stârnit interes, au produs bucurie, au facilitat acumularea de cunoştinţe. Întâlnirea a dat posibilitatea cadrelor didactice prezente să-şi cunoască elevii altfel, să interacționeze diferit cu ei, să doboare din barierele profesor-elev de la ore, să le cunoască pasiunile, aspirațiile și să poarte un dialog direct, de pe poziții egale, pe temele abordate.

Pentru trei ore, elevii au pășit în lumea fascinantă a comunicării profesionale, au învățat despre puterea cuvintelor, despre cum putem înlătura barierele fizice și psihice în relația cu pacientul, echipa medicală și aparținători, despre funcțiile limbajului, despre importanța și rolul mediatorului sanitar.

În a doua parte a întâlnirii dialogul a continuat pe teme de bullying și violență în mediul școlar, o problemă relațională care necesită o intervenție rapidă și directă din partea unității de învățământ. Invitatul a identificat împreună cu elevii formele de bullying, unele din experințe anterioare, au vorbit despre prejudecăți, emiterea unor judecăți nedrepte, despre diferențe de cultură și religie, despre consecințe.

Evenimentul a demonstrat, dacă mai era nevoie, că activitățile extracurriculare sunt necesare, că orele online pot fi creative, cu conținut, captează atenția elevilor și fiecare dintre participanți beneficiază de informații noi după această experiență.

Organizatori:  Prof. Maria Petrescu – sociolog

                       Țibuleac-Dinu Marcela – sociolog

Invitat special: Bruno Demaille, mediator și negociator international

Beneficiari: elevii și cadrele didactice ale Colegiului universitar Spiru Haret

Anunţ de angajare în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret Bucureşti

website | Asistent medical, Domeniul Productie Media, Domeniul Sanitar, Education

Ești în căutarea unui loc de muncă? Ai experiență în activitatea de secretariat? Dacă da, hai în echipa noastră!


Colegiul Universitar Spiru Haret București, face parte din structura Universității Spiru Haret București și este o unitate de învățământ postlicel cu activitate în domeniile sanitar, producție media, informatică și servicii.

Acum ne mărim echipa şi căutăm secretară.

➡Ce condiţii trebuie să îndeplinească:
– 12 clase absolvite sau facultate;
– experienţa în domeniu constituie un avantaj;
– experienţă şi capacitate de ascultare şi de a transmite informaţii persoanelor implicate în procesul de învățământ.


➡Persoana ideală ar avea:
– spirit de echipă;
– corectitudine;
– flexibilitate;
– diplomaţie;
– fidelitate în raport cu instituţia;

Ce oferim?
– contract individual de muncă cu normă întreagă şi pe perioadă nedeterminată;
– salariu negociabil;
– un mediu de lucru prietenos, plăcut şi curat.

Dacă îndeplineşti criteriile de mai sus trimite-ne un CV la adresa de email colegiuluniversitar@spiruharet.ro până pe data de 19.04.2021.