colegiu | Uncategorized


Colegiul Universitar Spiru Haret din București, reprezentat de Prof. Dr. Silviu Șerban, directorul Colegiului, și Prof. Drd. Maria Petrescu, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, a găzduit în data de 9 octombrie prima întâlnire cu reprezentanţii Colegiului Naţional de Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo” din Chișinău, reprezentat de Dna. Director Mariana Negrean și Prof. Galina Galiț.


Parteneriatul are ca scop dezvoltarea unui proiect academic internațional, în domeniul asistenței medicale.


Acesta va include un schimb de mobilitate pentru elevi și cadre didactice între cele două instituţii de învâțământ, participarea la cursuri teoretice și practice, practică în unități spitalicești din cele două țări, prezentarea modelelor de învățământ de tip formal și nonformal în domeniul asistenței medicale din România și Republica Moldova, tehnici de simulare, programe de voluntariat și modele de bune practici.

Întâlnirea s-a încheiat cu convingerea clară, a ambelor părți, că avem nevoie de modele, de bune practici, de parteneriate, pentru a putea dezvolta și crește calitatea actului medical, a asistentului și a medicinei de urgență.

Următoarea întâlnire va avea loc la Chișinău, unde o delegație a Colegiului Universitar Spiru Haret, formată din elevi și cadre didactice, vor participa cu lucrări de cercetare la Conferința organizată de partenerii noștri educaționali.

Colegiul Universitar Spiru Haret.