CURS DE PRIM AJUTOR la COLEGIUL UNIVERSITAR SPIRU HARET BUCUREȘTI

A III-a ediţie a Şcolii Internaţionale de Varǎ a Profesorilor şi Dascǎlilor de Pretutindeni: INOVAŢIE ȊN ŞCOALA VIITORULUI: LEARN, GROW, DEVELOP, INNOVATE (9.-12. 08. 2022, Viena, Austria)

colegiu | Uncategorized

Apărută în 2020, Şcoala Internaționalӑ Interdisciplinarӑ de Varӑ a Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, se aflǎ la a III-a ediţie şi continuǎ sǎ fie un demers educațional inovativ, inițiat de Grupul Profesorilor și Dascӑlilor Romȃni de Pretutindeni prin Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație (Asociaţia Profesorilor şi Dascǎlilor de Pretutindeni).

Cu sprijinul Institutului de Politici Socio-Educaționale şi a Grupului Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni a fost organizată la Balcic (Bulgaria) prima ediție a școlii de varӑ, urmatǎ anul trecut de ediţia din Viena, unde la propunerea Institutului de Cercetări, Politici şi Evaluare ȋn Educaţie APDP s-a revenit şi anul acesta cu selecţie de cursuri intensive (sincron şi asincron), workshop-uri şi prelegeri predate în limba romȃnӑ, limba englezӑ, limba spaniolǎ sau germanǎ ale reprezentanților partenerilor noştri educaţionali. Cursurile, atelierele pedagogice și workshop-urile din prezenta ediție acoperӑ o gamă de subiecte, în principal pe domeniul EDUCAŢIEI şi a LEGII EDUCAŢIEI derulȃndu-se în perioada 9- 12 august la Viena (Austria), la Centrul IBIS Styles Wien Messe Prater, Franzensbrückenstraße 26, 1020 Wien) şi online (prin platforma Zoom).

Situația postpandemicǎ și intenția de a proteja sănătatea și bunăstarea comunităților, au determinat continuarea organizării în paralel a acestei ediții cu prezența fizicӑ la Viena. Şcoala Internaționalӑ Interdisciplinarӑ de Varӑ a Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni sub egida Asociației Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni (filiala Viena), Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație în colaborare cu diferite instituții de învӑțӑmȃnt preuniversitar și universitar din țarӑ și strӑinӑtate Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu, R. Moldova, Casa Corpului Didactic Neamț, Casa Corpului Didactic Olt, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul in Chişinău, Republica Moldova, Colegiul universitar Spiru Haret București, Asociaţia Obstească Inovație în Educație de Performanță, Chişinău, Republica Moldova, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina, Cernӑuți, Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA și Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație DACIA din Atena, Grecia, Verband Innovativer Bildungsberater – Wien și altele prin derularea ca activitate II în cadrul proiectului educațional Dezvoltarea profesionalӑ continuǎ a cadrelor didactice prin voluntariat, instruire şi cercetӑri interdisciplinare OPEN YOURSELF TO EDUCATION! ” / Continuous professional development of teachers through volunteering, training and interdisciplinary research OPEN YOURSELF TO EDUCATION! îşi propune prin partenerii sӑi:

– Să promoveze învățarea interculturală;

– Să integreze educația interculturale în proiectele școlare;

– Sӑ creascӑ nivelul de conștientizare a importanței lucrului cu tinerii pe probleme de diversitate și dezvoltarea unor proiecte naționale și internaționale în acest domeniu.

– Sӑ îmbunӑtӑțeascӑ nivelul competențelor digitale de bază ale cadrelor didactice (inclusiv de predare prin instrumente digitale – digital literacy) prin stimularea și utilizarea resurselor didactice inovative și transferul de informație;

– Sӑ promoveze educația pentru bunӑstare, educația prin atașament, educația pentru empatie în școli;

– Sӑ recunoașcӑ și sӑ valorizeze rezultatelor activității profesorilor din învățământul primar, gimnazial, liceal şi universitar care au o contribuție remarcabilă în educaţie şi cercetare;

– Sӑ promoveze colaborarea între organizațiile non-guvernamentale și instituțiile școlare;

– Sӑ valorizeze modelele de bună practică în vederea îmbunătățirii actului instructiveducativ;

– Să realizeze un volum de cercetӑri interdisciplinare cu sprijinul editurii Alfa a Casei Corpului Didactic Neamţ (având alocat ISBN 978-606-667-254-2).

Un model de bună practică în educație presupune cunoașterea sistematică a nevoilor și intereselor
fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său (dar și la specificul
clasei/unității de învățământ/zonei socio-economice și culturale), implicarea actorilor din școală și
din comunitate în activitățile de învățare și promovarea unei învățări vizibile, inclusiv în condiții
speciale de urgență.
Prin implementarea acestui proiect ne dorim sӑ descoperim și sӑ promovӑm acele cadre didactice
(din comunitatea Asociației Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni) care:
 Sӑ deținӑ competențele-cheie pe care să le dezvolte la elevi/studenți/ mentorați/ cursanți/
formabili,
 Sӑ promoveze activități și practici didactice eficiente ce se pot multiplica în structurarea
achizițiilor elevilor/studenților/ mentoraților/ cursanților/ formabililor,
 Sӑ inspire și sӑ sprijine parcursul educațional începȃnd cu educația timpurie și terminȃnd cu
educația adulților.
PARTENERI PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSNAŢIONAL
INSTITUŢII EDUCAŢIONALE ŞI PROFESIONALE CARE SUSŢIN ACTIVITӐTILE DIN
PROIECT:
Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul in Chişinău, Republica Moldova)
Casa Corpului Didactic Neamț (Piatra-Neamţ)
Casa Corpului Didactic Olt (Slatina)
DEVSTAT Statistical and Education Consulting (Valencia, Spania)
Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, filiala Austria (Viena)
Yunus Emre Îlkokulu Osmaniye (Turcia)
Mehmet Akif Ersoy Îlkokulu Emirgazi- Konya (Tucia)
Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, filiala Republica Moldova (Dondușeni, Corbu)
Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina (Cernӑuți, Ucraina)
Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA, Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație
DACIA (Atena, Grecia)
Verband Innovativer Bildungsberater (Viena, Austria)
Asociaţia Consultanţilor educaţionali Inovativi (Dâmboviţa),
Asociația Centrul de Perfecționare Before & After School CONIL (București),
Asociația CTCM – Centrul de Training, Consultanță și Mediere Onești
Asociaţia Obstească Inovație în Educație de Performanță (Chişinău, Republica Moldova)
Asociaţia Internaţională UNIFERO (Atlanta, SUA)
Liceul Teoretic MIHAI EMINESCU, Sudarca (R. Moldova)
Colegiul Universitar SPIRU HARET (București)
Colegiul Național IULIA HASEDEU (București)
Colegiul Național RADU NEGRU (Fӑgӑraș)
Consiliul Mondial Romȃn (fil. București)
Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” (Bucureşti)
Liceul Tehnologic Topoloveni (Argeş)
Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA ( Dumitrești, Vrancea)
Liceul Teoretic BRATCA (Bratca, Bihor)
Şcoala Primară MONTERRA (Bucureşti)
Şcoala Primarӑ CONIL (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 46 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 39 (București)
Şcoala Gimnazialä Giuvărăşti (Giuväräşti, Olt)
Şcoala Gimnazialä nr.1 PETREU (Petreu, Bihor)
Şcoala Gimnazialä nr.2 Piatra Neamţ (Neamţ)
Şcoala Gimnazialӑ PETREŞTI (Petrești, Dȃmbovița)
Grădiniţa cu Program Prelungit Aripi Deschise (Piteşti)
Grӑdinița SCUFIŢA ROŞIE (București)
Grӑdinița nr.283 (București)
Grӑdinița nr. 97 (București)
Asociația Cultural Artistică JOC-B M R (București)
Asociația GRӐDINIŢA FLUTURAŞILOR ZGLOBII (Petrești, Dȃmbovița)
Biblioteca Orӑșeneascӑ AUREL IORDACHE, Gӑești (Dȃmbovița)


Colegiul universitar Spiru Haret, prin reprezentanții săi, în calitate de partener educațional participă cu mare bucurie la schimbul de bune practici alături de alți actori ai educației din dorința de a îmbunătăți actul educațional și relațiile interumane dar și de a aduce un plus valoare comunicării eficiente…

SIMPOZION INTERDISCIPLINAR PROVOCĂRI ALE TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA PIAȚA MUNCII PTS2024

colegiu | Asistent medical, Domeniul Sanitar, Uncategorized

Organizat pentru prima dată în 2017, Simpozionul Interdisciplinar cu Participare Internațională, ajuns acum la a VIII-a ediție, rămâne un demers educațional inovativ, inițiat de Colegiul Universitar Spiru Haret din București, în colaborare cu Colegiul Universitar Spiru Haret din Craiova, Colegiul Terțiar Nonuniversitar Spiru Haret Câmpulung, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universităţii Spiru Haret și susținut de parteneri din țară și străinătate.

Evenimentul aduce împreună asistenți și cadre medicale active, cadre didactice din domeniile medical, psihologie și științele educației, teoreticieni și practicieni în științele educației, doctoranzi, masteranzi, studenți și elevi din România și din străinătate.

Ediția din acest an a beneficiat de prezența fizică și online a participanților din diverse instituții prestigioase: Școala Postliceană Sanitară FUNDENI (România), DEVSTAT Statistical and Education Consulting (Valencia, Spania), Institutul de Cercetări, Politici și Evaluare în Educație (România), Asociația Profesorilor și Dascălilor de Pretutindeni, filiala Republica Moldova (Dondușeni, Corbu), Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (Cernăuți, Ucraina), Liceul Tehnologic Topoloveni din Argeș (România), Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA din Dumitrești (Vrancea (România), Asociația Cultural Artistică JOC-B M R (București), Glory Future Foundation (Bangladesh), International Internship University (India) și James International School (India).

De asemenea, parteneriatul dintre Colegiul Universitar Spiru Haret şi Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie RAISA PACALO din Chișinău (Moldova) a fost evidențiat prin prezenţa unei delegaţii, şi a subliniat angajamentul ambelor instituții pentru dezvoltarea învățământului profesional medical de calitate și formarea tinerelor cadre medicale cu specialitatea „sănătate și asistență pedagogică/ asistent medical”.

Evenimentul, desfășurat pe parcursul a trei zile, a fost organizat în format hibrid și a inclus vizite de lucru la partenerii de practică ai Colegiului.

Deschiderea oficială a simpozionului a avut loc la Centrul de Îngrijiri Paliative SFÂNTUL NECTARIE din București.

În cele trei zile au fost dezbătute provocările învățământului medical din Republica Moldova și din România, leadership-ul medical și în educație, printre alte subiecte importante, iar participanții au vizitat Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului Alessandrescu-Rusescu, Fundația Bucuria Ajutorului, Centrul de Îngrijiri Paliative SFÂNTUL NECTARIE, şi multe altele.

În cea de-a treia zi, au fost prezentate strategii pentru un învățământ medical de calitate, de către doamna prof. sociolog Marcela Țibuleac, doamna prof. instructor Maria Petrescu și directorul Colegiului, domnul conf. univ. dr. Silviu Șerban, ce a propus abordarea dimensiunii etice a profesiei de asistent medical. Domnul conf. univ. dr. Sebastian Chirimbu a abordat subiectul „Stresul în cariera didactică și în cea medicală” prin prisma managementului emoțiilor.

In cadrul evenimentului au avut loc două ateliere practice (prim ajutor și combaterea consumului de droguri în rândul tinerilor), organizate de asociațiile Special Rescue Unit și Teen Challenge Smart, au adus un plus de valoare simpozionului.

În încheierea simpozionului, a fost reafirmată importanța formării profesionale continue a cadrelor didactice și medicale, precum și provocările profesionale pe care unii dintre participanți le vor întâmpina în cariera lor.

Mulțumim reprezentanților Inspectoratului Școlar București pentru prezență și alocuțiunile susținute (doamna insp. șc. prof. Daniela Jenica Enache, doamna insp. șc. prof. Emilia Ionescu și doamna insp. șc. prof. Cătălina Elena Șerban), colegilor din țară și din străinătate care au contribuit la transformarea acestor trei zile într-o experiență valoroasă de bune practici în educație, cercetare, dezvoltare și inovare, piloni ai societății cunoașterii.

Informații preluate din articolul scris de conf. univ. dr. Sebastian Chirimbu

Anunț – concurs ocupare de posturi didactice/catedre în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret București

colegiu | Asistent medical

Consiliul de administrație al Universității Spiru Haret, cu sediul în București, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3, tel. (+4021) 314 0075, (+4021) 314 0076, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret București:

 1. Psihologie

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 01 – 03.04.2024, între orele 9-16
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 12.04.2024
 3. Inspecția specială la clasă – 22.04.2024
 4. Proba scrisă – 24.04.2024
 5. Afișarea rezultatelor – 24.04.2024
 6. Depunerea contestațiilor – 26.04.2024
 7. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 26.04.2024

Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii și foaia matricolă;

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă în 2023 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);

5) Copia Deciziei inspectoratului şcolar (dacă este cazul);

6) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

9) Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012.

Ziua Mondială a Bolnavului – Îngrijirea medicală şi spirituală a bolnavilor de cancer

colegiu | Asistent medical, Domeniul Sanitar

👩‍⚕️𝗘𝗹𝗲𝘃𝗶𝗶 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮̆𝗿𝗶𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗔𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 de la Colegiul Universitar Spiru Haret au participat la sesiunea științifică în format hibrid – „𝐼̂𝑛𝑔𝑟𝑖𝑗𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙𝑎̆ 𝑎 𝑏𝑜𝑙𝑛𝑎𝑣𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟” organizată de 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁̦𝗶𝗮 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗶𝗮 𝗔𝗷𝘂𝘁𝗼𝗿𝘂𝗹𝘂𝗶, la 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗹 𝗡𝗮𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮̆ „𝗗𝘂𝗺𝗶𝘁𝗿𝘂 𝗦𝘁𝗮̆𝗻𝗶𝗹𝗼𝗮𝗲”.🥼

🩺La evenimentul dedicat 𝗭𝗶𝗹𝗲𝗶 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝗕𝗼𝗹𝗻𝗮𝘃𝗶𝗹𝗼𝗿 au participat doamna 𝑀𝑎𝑔𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐽𝑖𝑎𝑛𝑢, 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖, doamna 𝐷𝑜𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑧𝑖𝑙𝑢, 𝑝𝑟𝑒𝑠̦𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑙𝑖𝑎𝑙𝑒𝑖 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖 𝑎 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙𝑖 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠̦𝑡𝑖, 𝑀𝑜𝑎𝑠̦𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑠̧𝑖 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑎, și 𝑃𝑎̆𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑛 𝑁𝑖𝑐𝑎, 𝑠̦𝑒𝑓𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑜𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑢𝑙 𝐴𝑟ℎ𝑖𝑒𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒𝑖 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖𝑙𝑜𝑟, dar şi 𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗶𝗱𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗲, 𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲, 𝘃𝗶𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁̧𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗶 𝘀̧𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗼𝘁̧𝗶.

ℹ️ 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑢𝑙 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑆𝑝𝑖𝑟𝑢 𝐻𝑎𝑟𝑒𝑡 & 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑡̧𝑖𝑎 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑖𝑎 𝐴𝑗𝑢𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖-Centrul De Ingrijiri Paliative Sf. Nectarie – Bucuresti 𝑎𝑢 𝑖̂𝑛𝑐ℎ𝑖𝑒𝑎𝑡 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎̆ 𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡.

𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭̧𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬̧𝐭𝐢 𝐚𝐮 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩𝐮𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚̆!

colegiu | Asistent medical, Domeniul Sanitar

Luna #februarie vine cu 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑢𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎̆ în unităţile medicale partenere şi în laboratoare pentru elevii calificării profesionale 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭, de la 𝗖𝗼𝗹𝗲𝗴𝗶𝘂𝗹 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗦𝗽𝗶𝗿𝘂 𝗛𝗮𝗿𝗲𝘁 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀̧𝘁𝗶.

🩺Această etapă este esenţială în formarea lor, oferindu-le oportunitatea de a lucra în echipă cu profesionişti din domeniul sănătăţii, de a întelege procedurile standard şi de a se adapta la cerinţele reale ale practicii medicale.🩸

🥰Stagiul de practică pregăteşte elevii pentru o carieră de Asistent Medical Generalist de #succes!

🤩𝗗𝗮𝗰𝗮̆ 𝘀̧𝗶 𝗧𝗨 𝗶̂𝘁̧𝗶 𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀̧𝘁𝗶 𝗼 𝗰𝗮𝗿𝗶𝗲𝗿𝗮̆ 𝗶̂𝗻 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝘂𝗹 𝗦𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗮𝘁𝗲 𝘀̧𝗶 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁̧𝗮̆ 𝗽𝗲𝗱𝗮𝗴𝗼𝗴𝗶𝗰, 𝘀𝘁𝗮𝗶 𝗮𝗽𝗿𝗼𝗮𝗽𝗲! 𝗜̂𝗻 𝗰𝘂𝗿𝗮̂𝗻𝗱 𝘃𝗼𝗺 𝗱𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗶̂𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗲𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮𝗻𝘂𝗹 𝘀̧𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟰 – 𝟮𝟬𝟮𝟱!

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

website | Uncategorized

CINE SUNTEM?

Persoanele care asigură serviciile oferite și derulează activitățile asociate C.C.O.C. au competențe în ariile specifice de activitate, fiind cadre didactice, experți și specialiști din cadrul Universității Spiru Haret.

Specialiștii care lucrează la C.C.O.C. sunt psihologi și psihoterapeuți principali/specialiști/autonomi, consilieri psihologici și de carieră. Specialiștii noștri au competențe în domeniul psihoterapiei/consilierii de tip psihanalitic și jungian, consilierii pentru carieră, psihologiei experimentale, psihologiei sociale, psihologiei organizaționale.

Profesioniștii noștri au apartenență la organizații naționale și internaționale de prestigiu, precum Colegiul Psihologilor din Romania; Asociatia de Consiliere și Psihoterapie Psihanalitică, București; Asociatia Română de Psihologie Analitică; Asociatia Americană de Psihologie.

CE NE PROPUNEM?

• Să facilităm adaptarea voastră la mediul academic și la contextul specific Universității Spiru Haret;

• Să promovăm oferta educațională a Universității Spiru Haret;

• Să vă ajutăm să identificați si să oferim o abordare psihologică a nevoilor voastre vocaționale și de orientare în carieră și a dinamicii nevoilor de dezvoltare profesională;

• Să oferim suport psiho-educațional pentru depășirea dificultăților voastre educaționale;

• Să oferim consultanță pentru identificarea oportunităților voastre de dezvoltare personală și a dinamicii nevoilor de dezvoltare personală;

• Să oferim suport psihologic în situații dificile;

• Să facilitam accesul studenților și masteranzilor la programe de voluntariat;

• Să organizăm traininguri, seminarii, workshop-uri și conferințe în vederea autocunoașterii și dezvoltării voastre personale și vocaționale;

• Să derulăm programe de educație și prevenție de care să puteți beneficia. 

Adresa:

Str. Fabricii, Nr. 46G, Bucuresti

Web: ccoc.spiruharet.ro

Facebook: https://www.facebook.com/ccoc.spiruharet

Email: ccoc@spiruharet.ro

Colegiul Universitar Spiru Haret este partenerul ASOCIAȚIEI SPECIAL RESCUE UNIT!        

colegiu | Uncategorized

Colegiul Universitar Spiru Haret a semnat în data de 12.10.2023 un Acord de parteneriat cu ASOCIAȚIA SPECIAL RESCUE UNIT.

ASOCIAȚIA SPECIAL RESCUE UNIT este o organizație non-guvernamentală dedicată salvării vieților umane și furnizării de servicii de prim ajutor, căutare, salvare și recuperare, în cadrul programelor de pregătire extracurriculară.

Parteneriatul are ca obiective:

 • programe sau acţiuni comune privind organizarea de cursuri de prim ajutor prin care să instruim polițiștii locali în oferirea primului ajutor și a suportului vital de bază, în vederea dezvoltării de cunoștințe esențiale și aptitudini practice în rândul participanților, astfel încât să poată interveni eficient în situații de urgență și să ofere sprijin imediat în cazul unor incidente sau accidente;
 • desfășurarea, cu elevii colegiului, a unor module de curs de prim ajutor premedical în urgență (resuscitarea la adulți/copii, Manevra Heimlich adulți/copii/pediatric/neonatal, defibrilator adult/copii, șocul electric, module de fracturi, hemoragii pentru accidentele auto/moto, utilizarea trusei medicale auto și a celei de incintă);
 • desfășurarea cu elevii și cadrele didactice din colegiu a unor module de prim ajutor, adaptate pe grupe de pregătire
 • acțiuni de salvare a vieților umane și furnizării de servicii de prim ajutor, căutare, salvare și recuperare, esențiale în situații de urgență, mobilizare promptă în situații critice, oferind servicii de prim ajutor și salvare a vieților, asigurându-se că ajutorul medical de urgență este disponibil acolo unde este cel mai necesar;
 • Acțiuni de mobilizare resurse și eforturi pentru a localiza și recupera persoane dispărute sau aflate în situații de pericol.

Cursurile reprezintă o oportunitate inestimabilă pentru oricine dorește să învețe cum să gestioneze situații critice, să ofere ajutor de primă urgență și să susțină viața înainte de intervenția profesională. Elevii vor fi ghidați de instructori calificați și cu experiență într-un mediu interactiv și practic.

Colegiul Universitar Spiru Haret  urmărește să dezvolte o rețea de elevi de suport, care să dobândească cunoștințe solide pentru salvarea de vieți.

Colestiul Universitar Spiru Haret.

Schimb academic între Colegiul Universitar Spiru Haret din București și Colegiul Național de Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo” din Chișinău!

colegiu | Uncategorized


Colegiul Universitar Spiru Haret din București, reprezentat de Prof. Dr. Silviu Șerban, directorul Colegiului, și Prof. Drd. Maria Petrescu, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, a găzduit în data de 9 octombrie prima întâlnire cu reprezentanţii Colegiului Naţional de Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo” din Chișinău, reprezentat de Dna. Director Mariana Negrean și Prof. Galina Galiț.


Parteneriatul are ca scop dezvoltarea unui proiect academic internațional, în domeniul asistenței medicale.


Acesta va include un schimb de mobilitate pentru elevi și cadre didactice între cele două instituţii de învâțământ, participarea la cursuri teoretice și practice, practică în unități spitalicești din cele două țări, prezentarea modelelor de învățământ de tip formal și nonformal în domeniul asistenței medicale din România și Republica Moldova, tehnici de simulare, programe de voluntariat și modele de bune practici.

Întâlnirea s-a încheiat cu convingerea clară, a ambelor părți, că avem nevoie de modele, de bune practici, de parteneriate, pentru a putea dezvolta și crește calitatea actului medical, a asistentului și a medicinei de urgență.

Următoarea întâlnire va avea loc la Chișinău, unde o delegație a Colegiului Universitar Spiru Haret, formată din elevi și cadre didactice, vor participa cu lucrări de cercetare la Conferința organizată de partenerii noștri educaționali.

Colegiul Universitar Spiru Haret.

Cadrele didactice – mentori pentru viitorii profesionişti medicali

colegiu | Uncategorized | , ,

Timişan Nicoleta, cadru didactic CUSH, Asistent Medical Principal licenţiat.

Cadrele didactice din domeniul Sănătăţii şi asistenţei pedagogice joacă un rol esenţial în pregătirea viitorilor asistenţi medicali generalişti, oferindu-le cunoştiinţele, abilităţile şi orientarea necesară pentru a avea succes în viitoarea lor carieră.

Timişan Nicoleta este cadru didactic al Colegiului Universitar Spiru Haret, Asistent Medical Principal licenţiat, ce profesează din anul 1995, având o experienţă de 10 ani în secţia ATI, 18 ani în secţia de ortopedie şi 6 luni ambulatoriul spitalului.

De ce aţi ales profesia de AMG?

Iubesc oamenii! Este o profesie care îţi oferă satisfacţie sufletească. Pe parcursul timpului am avut tot felul de surprize pozitive, cazuri despre care credeam că nu vor avea rezultate, iar datorită implicării întregii echipe şi a unei bune colaborări începeam să vedem luminiţa de la capătul tunelului.

Ai mulţumire când te întâlneşti cu oamenii cu care ai interacţionat şi te salută, când vezi pacienţi care an de an îşi sărbătoresc ziua aniversară în mijlocul persoanelor  care au fost implicate multe zile în evoluţia stării lor de sănătate.

Care credeţi că sunt calităţile unui Asistent Medical Generalist?

Printre cele mai importante valori pe care un bun Asistent Medical Generalist trebuie să le deţină, se află empatia, iubirea, răbdarea, înţelegerea, să-ţi iubeşti aproapele şi să ştii să te adresezi pacientului cu limbajul potrivit.

Care sunt provocările meseriei de AMG?

 Cred că cea mai mare provocare este să te descoperi pe tine. Să-l descoperi pe cel de lângă, să răspunzi de deciziile pe care le iei în anumite situaţii pentru că la fiecare provocare care apare inopinant, trebuie să găseşti solutia benefică, iar comunicarea cu celelalte grade profesionale trebuie să fie transparentă ţi în beneficiul pacientului.

Cum aţi descrie elevii din cadrul colegiului şi care este motivul pentru care aleg această calificare profesională?

Elevii noştri  dau dovadă de seriozitate, punctualitate şi implicare în participarea desfăşurării actului medical. Cei mai mulţi dintre ei s-au implicat datorită unor situaţii familiale, evenimente care le-au marcat viaţa, datorită vocaţiei şi din dorinţa de a ajuta şi pentru a face o diferenţă pozitivă în vieţile lor.

Cadrele didactice din cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret sunt profesionişti bine pregătiţi, cu o vastă experienţă, care deţin un rol foarte important în formarea viitorilor asistenţi medicali generalişti.

La Colegiul Universitar Spiru Haret, construim împreună cariera ta!

Promoţia de #DetectivParticular a Colegiului Universitar Spiru Haret Bucureşti a absolvit!

colegiu | Blog Detectiv Particular, Detectiv particular, Uncategorized | , ,

Într-un cadru cu totul special, evenimentul Școala Internațională de Vară a Investigatorilor PrivațiEdiţia a 16-a, a avut loc festivitatea de absolvire a elevilor de la calificarea profesională Detectiv Particular #CUSH.

În cei doi ani de studiu, ați învățat abilitățile necesare pentru a deveni adevărați profesioniști în domeniul detectivistic și sunteți pregătiți să faceți față provocărilor care vă așteaptă în cariera voastră. Anii de şcoală v-au oferit nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și oportunitatea de a vă dezvolta abilitățile practice și de a vă exersa talentul în domeniul investigațiilor private.

În calitate de absolvenți sunteți înzestrați cu competențe valoroase în investigații, monitorizare, analiză de date și multe alte aspecte cheie ale acestei profesii.

Mulţumim pentru susţinerea acestei calificări profesionale dnei Maria Bumbaru, preşedintele Asociaţiei Naţională a Detectivilor Particulari din România, care este mereu alături de profesori şi de elevi cu entuziasm şi cu încredere!

Mulţumim prof. univ.dr. Bujor Florescu, dirigintele acestei promoţii, că le-aţi fost alături şi aţi format o nouă generaţie de detectivi particulari!

Felicitări şefului de promoţie, Nelu Chelariu, pentru rezultatele deosebite şi Radu Popei-Cristian, şeful de clasă, pentru toată implicarea. 

Dragi absolvenţi, fiți curajoși, perseverenți și etici în tot ceea ce faceți și veți avea o carieră de succes. Să vă îndepliniți visele și să reușiți în tot ceea ce vă propuneți!

Felicitări!

Construim împreună cariera ta la #CUSH

SIMPOZIONUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

colegiu | Uncategorized | , ,
#eveniment #simpozion

În perioada 12 – 13 mai, va avea loc Simpozionul naţional interdisciplinar cu participare internaţională, în format hibrid,  cu tema „Provocări ale tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii. Asistentul Medical între competenţă, carieră şi viitor“.

Aflat la cea de-a VII-a ediţie, evenimentul continuǎ sǎ fie un demers educațional inovativ, inițiat de  Colegiul Universitar SPIRU HARET (Bucureşti) ȋmpreună cu Colegiul Universitar SPIRU HARET (Craiova) cu sprijinul  Institutului de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație (Asociaţia Profesorilor şi Dascǎlilor de Pretutindeni, Casei Corpului Didactic Neamţ şi Consiliului Mondial Român (filiala Bucureşti), parteneri loiali şi ai ediţiilor anterioare.

Cu sprijinul colegilor şi partenerilor,  am organizat la Balcic (Bulgaria), Chişinău (Republica Moldova), Zadar (Croaţia), Viena (Austria), Regatul Unit al Marii Britanii (Londra)  diferite evenimente şi manifestări, revenind şi anul acesta, la ȋnceput de an şcolar şi universitar, cu  o selecţie de cursuri intensive (sincron şi asincron), workshop-uri şi prelegeri predate în limba romȃnӑ sau  ȋn limba englezӑ ale reprezentanților partenerilor noştri educaţionali acoperind o gamă largă de domenii: de la acordarea primului ajutor, la prevenirea şi combaterea consumului de droguri, voluntariat, management sanitar.

Evenimentele s-au derulat atât fizic, cât şi platforme online.

Ne dorim ca aceste evenimente să fie  un loc de întâlnire între asistenţi şi cadre medicale active, cadre didactice din domeniul medical şi psihologie şi ştiinţele educaţiei, din învӑțӑmȃntul universitar și preuniversitar, teoreticieni și practicieni în științele educației, doctoranzi, masteranzi,  studenți, elevi din școli/licee din Romȃnia și de peste hotare (Republica Modova, Bulgaria,Turcia,Franţa, Belgia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, India, Grecia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Norvegia, Bangladesh).

La simpozion vor participa: cadre didactice din învățământul românesc și internațional (preuniversitar și universitar), cadre medicale şi debutante/stagiare, masteranzi și doctoranzi, cercetӑtori din Romȃnia, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Turcia, Grecia, Norvegia și alte țӑri, decidenți ai comunitӑților locale.

Agenda de discuţii ale simpozionului poate fi accesată aici:

„La Colegiul Universitar Spiru Haret am întâlnit acei profesori care aduc şi fac lumină, îţi deschid alte ferestre ale minţii şi înţelegerii“

colegiu | Blog Detectiv Particular | ,

Carmen Chiran, absolventă a calificării profesionale Detectiv particular

Meseria de DETECTIV PARTICULAR este una a inteligenţelor, a minţilor deschise, profitabilă şi de viitor pentru oricine este pasionat și își dorește să activeze în domeniu.

Carmen Chiran este absolventă a Colegiului Universitar Spiru Haret, calificarea profesională Detectiv Particular. Profesia de bază a acesteia este cea de medic, iar timp de 18 ani a condus, format şi dezvoltat echipe în acest domeniu. A îmbrăţişat o altă perspectivă profesională pe care o consideră o provocare, căreia este convinsă că îi va face faţă cu succes.

De ce aţi ales calificarea profesională de Detectiv particular?

Am ales această calificare pentru că de mult timp cochetam cu ideea de a alege acest sector de activitate. Această profesie valorifică înclinaţia mea de a a căuta, de a investiga, de a afla adevărul şi bineînţeles spiritul de observaţie.

Consideraţi că această calificare de Detectiv particular este una căutată în România în acest moment?

Ar trebui să fie mult mai căutată decât este acum. Ar merita să ne facem mult mai cunoscuţi pentru că există 99 de activităţi în care un detectiv particular se poate implica şi pe care le poate rezolva. Sunt multe firme care ar avea nevoie în structura lor de această profesie, din acest motiv consider că ar fi binevenit să ne putem face mai cunoscuţi.

De ce aţi optat pentru formarea dvs. profesională pentru varianta educaţională oferită de Colegiul Universitar Spiru Haret?

Colegiul Universitar Spiru Haret mi-a fost recomandat. Am primit feedback-uri foarte bune şi mulţi dintre cei care au absolvit acest colegiu, au lăudat profesionalismul cadrelor didactice şi calitatea cursurilor. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, cu siguranţă aş alege să urmez o specializare tot în această instituţie de învăţământ.

Cum a fost experienţa educaţională în cadrul Colegiului?

Am avut o experienţă foarte frumoasă. Am întâlnit acei profesori care aduc şi fac lumină şi care îţi deschid alte ferestre ale minţii şi înţelegerii. Am aflat de metode, tehnici, importanţa comunicării, răbdării, ascultarea, tocmai pentru a putea extrage cele mai valoroase informaţii şi pentru a putea rezolva cazuri tot mai uşor.

Care a fost cea mai mare provocare de până acum în actuala profesie de Detectiv particular?

Cea mai mare provocare a fost primul raport pe care l-am facut. Mi-au plăcut toate referatele şi subiectele pe care domnii profesori ni le-au pus pe masă şi ne-au provocat cu ele. Mi-a plăcut să citesc foarte mult, dar în momentul în care pe un caz, bineînţeles fictiv, am avut de făcut un raport de supraveghere în detaliu, în care îţi poţi da seama cât poate fi de complexă activitatea pe teren, m-am lăsat în voia acestei provocări şi cred că am făcut o muncă de calitate.

Aţi recomanda şi altor persoane Colegiul Universitar Spiru Haret?

Cu siguranţă! Am şi facut-o pentru oameni dragi mie care au şi accesat alte programe în cadrul Universităţii Spiru Haret, cum ar fi Dreptul sau Psihologia.

Din punctul dvs de vedere, care este profilul elevului care se îndreaptă spre această calificare profesională?

Elevul, viitorul absolvent, trebuie să fie o persoană curioasă, perseverentă, loială cauzei pe care o are de susţinut, trebuie să fie dispus să înveţe, o dată în specializarea pentru care se pregăteşte, dar şi alte noţiuni de cultură generală, pentru că această profesie te expune unei varietăţi de tipologii umane şi unui context în care trebuie să fii pregătit să susţii o conversaţie şi să fi apt să te integrezi în orice mediu.

Care este mesajul pe care îl transmiteţi viitorilor elevi de la această calificare profesională?

Viitorilor absolvenţi ai Colegiului, le transmit că depinde de fiecare dintre noi ce amprentă va lăsa generaţia de detectivi în istoria detectivisticii. Noi scriem istorie, ne raportăm la trecut, dar prezentul prin care trecem de fapt, compune următoarele experienţe. Trebuie să ne gândim cum rămânem în amintirea clienţilor agenţiei, prin fiecare interacţiune, competenţe, tehnici şi toate etapele de interacţiune şi comunicare cu clienţii, brandul personal pe care fiecare dintre noi şi-l creează. Un Detectiv particular poate să poarte mai multe pălării şi fiecare dintre noi, fie vrea să se angajeze într-o agenţie, fie vrea să lucreze pe cont propriu. Atunci trebuie să alternezi pălăriile de manager, de lider, care îţi aduc un plus de valoare. Este o responsabilitate, o profesie foarte frumoasă. Printre calităţile pe care trebuie să le deţină un viitor Detectiv particular se află curajul, perseverenţa, atitudinea, curiozitatea şi dorinţa de a învăţa permanent.

La Colegiul Universitar Spiru Haret, te poţi preînscrie online la calificarea profesională – Detectiv particular aflată pe oferta educaţională pentru anul şcolar 2023-2024, până la 30 iunie 2023. Confirmarea locului de cursant #CUSH până la finalul lunii iulie, oferă avanatajul de a nu mai achita taxa de admitere în valoare de 250 de lei.

Construim împreună cariera ta la #CUSH!

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A DETECTIVILOR DIN ROMÂNIA în parteneriat cu Fundația ACUM și Fundația GIEDD, a organizat cea de a 16-a Ediție a GALEI “SF. NICOLAE” Vineri, 02 Decembrie 2022, la Hotel J.W.Marriotte – Sala Constanța.

colegiu | Uncategorized

Am fost onorați că ne-am aflat pe lista invitaților de seamă a Asociației Naționale a Detectivilor Din România la Gala de “Sf. Nicolae –  Ediția a 16-a, eveniment de Prestigioasă tradiție detectivistică”.

La evenimentul de înaltă ținută au luat parte celebrități din lumea politică, lumea artistică, simpatizanți ai Asociației Naționale a Detectivilor particulari, detectivi de elită, cadre didactice, absolvenți și cursanți ai Colegiului universitar Spiru Haret.

Ne-au fost prezentate aspecte de interes din comunitatea detectivistică românească, dar nu în ultimul rând au fost omagiați, la sfârșit de an, cei merituoși, cei care își pun timpul, priceperea și resursele personale în scopul unor nobile idealuri.

Doamna Președinte Executiv al Asociației Naționale a detectivilor din România, Maria a făcut o incursiune în timp, în ”Fascinanta lume a detectivilor..!”

Alocuțiunile organizatorilor și ale invitaților de onoare; acordarea de distincții și premii dar și alte surprise au fost rețeta de success pentru o seară magică.

Seara a început cu o mare surpriză, invitatul de onoare al Asociației Naționale de Detectivi din România, domnul Adrian Constantin președintele Ordinului Militar de România, a investit-o pe doamna Maria Bumbaru -președintele executiv al Asociației Naționale a Detectivilor din România cu distincția: prima femeie “Ofițer în grad de COMANDOR ar Ordinului Militar din România”. Aceasta, onorată și extrem de emoționată a depus jurământul de credință.

Ordinul își propune să-i determine să-și spună ideile, părerile, modul de gândire, viziunile, față de astăzi, mâine și poimaine, viitorul imediat al României. Să-și spună aceste păreri față de social–politic, chiar față de actul de guvernare. Repet nu doar așa în momente festive”, a declarat domnul Adrian Constantin, președintele Ordinului Militar de România. 

Ordinul își propune să strângă în jurul lui membri de seamă, care prin acțiunile lor să își aducă o contribuție semnificativă în domeniul în care activează. “Filosofia Ordinului Militar de România este focusată, centrată pe emanciparea națiunii. Având în vedere că interesul național, în funcție de contextul istoric traversat, de talentul diplomaților de la momentul respectiv, de politicul momentului și adăugând și faptul că unii și-au arogat că doar ei apără interesul național, filosofia noastră este axată de emanciparea națiunii. În gândirea noastră, națiunea este placenta în care se dezvoltă spiritualitatea deplină”, spune Adrian Constantin.

          Pentru a deveni membru al Ordinului, persoanele recrutate trec printr-o perioadă de probă de trei ani. Tinerii fac această stagiatură în postura de voluntar, iar seniorii primesc titulatura de membru de onoare în ordin de cavaler, ofițer sau comandor.

          Ordinul Militar de România este o fundație înființată în anul 2008 și este singura structură din România care ne reprezintă la Bruxelles în structura asociativă militară a Europei EUROMIL (Organizația Europeană a Asociațiilor Militare). Ordinul are în prezent aproximativ 8.000 de membri și voluntari.

Au fost decernate Premiile și distincțiile anului 2022

 1. Distincția „Detectiv de onoare” și Ambasador al ANDR, domnului prof. univ. dr. (gen.) Gheorghe Popa

2. Distincția „Insigna de aur ANDR” cu toate drepturile aferente, pentru loialitate, profesionalism și spirit „Semper veritas”, pentru contribuția permanentă în susținerea și  promovarea ANDR:

– domnului ION DAVITOIU,

– domnului AUREL LEAHU

– domnului DUMITRACHE TUDORACHE

TOP 10 -The Best of The Best

Pentru profesionalism, rezultate deosebite în munca lor, dar nu în ultimul rand pentru constituirea unor echipe profesionale redutabile și demne de respect:

1. Domnului MOCANU GENOVI LEON – Galați, (prezent la Gala cu 8 dintre cei mai buni membri ai echipei pe care o conduce, profesioniști și susținători ai spiritului Asociației), absolvent al Colegiului Universitar Spiru Haret București, calificarea profesională detective particular.

2. Domnului RADU-SERAFINCEANU MARIUS – București, (crescut de la vârsta de 14 ani printre și de membri ANDR, absolvent al Colegiului Național de Detectivi, prezent la Gala cu echipa sa formata din 8 membri)

Remarcabili prin puterea de a forma echipe și de a promova puterea exemplului personal, atât dl. Mocanu Genovi cât și dl. Radu Marius sunt căsătoriți cu doamne remarcabile detective: Dna Mocanu Gina și Dna Radu Mădălina sunt absolvente ale Colegiului Universitar Spiru Haret București, calificarea profesională detectiv particular, active și prezente în teren.

Ne înclinăm în semn de apreciere si respect pentru promovarea familiei detectivistice si a muncii în echipă.

Gala „Sf.Nicolae, ediția a 16-a, s-a încheiat în spiritul tradiției și spiritului „Semper veritas” , a prieteniei și bucuriei, în magia Sărbătorilor care se apropie… Doamna Bumbaru fiind de părere că “Nu cred că poate fi o răsplată mai mare, dar și o confirmare de necontestat a încrederii pe care am avut-o în toți acești 22 de ani de la constituirea ANDR, că suntem și vom rămane o familie”…

La încheierea serii, în clipa bilanțului președintele executiv al Asociației Naționale a Detectivilor particular concluziona: “Aduc mulțumirile mele tuturor participanților care au dovedit prin punctualitate și disciplină că suntem cu adevărat o echipă. Le mulțumesc pentru efortul depus, nimic nu se poate realiza fără sacrificii, le mulțumesc pentru credința și puterea cu care dovedim împreună că suntem într-o profesie de elită… Sunt onorată să fiu înconjurată de o generație nouă, frumoasă, încrezătoare și care îmi conferă siguranța că ceea ce s-a clădit cu 22 de ani în urma, va dăinui… Alese mulțumiri!”

TEATRUL IN EDUCAȚIE

colegiu | Uncategorized

Colegiul universitar Spiru Haret București din cadrul Universității Spiru Haret împreună cu Asociația Teatrul Vienez de Copii au organizat în perioada 15-29 noiembrie 2022, CONFERINȚA ”IMPORTANȚA TEATRULUI ÎN EDUCAȚIE – AWAKE” 2022 și trei workshop-uri „AWAKE” – despre importanța teatrului în educație”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”.

Scopul conferinței și celor trei workshop-uri a fost acela de a pune la dispoziția profesorilor din învățământul primar și gimnazial elemente practice cu ajutorul cărora să sporească atenția, percepția și concentrarea copiilor în clasă.

CONFERINȚA ”IMPORTANȚA TEATRULUI ÎN EDUCAȚIE – AWAKE” 2022

Importanța Teatrului în Educație – Învățarea cu ajutorul neuroștiinței

Atenție, Percepție, Concentrare, Experimentare – ‘AWAKE’

AWAKE este un proiect în domeniul educației școlare care abordează provocarea de a restabili atenția de bază a copiilor pentru a permite un proces natural de învățare.

Acest lucru este încorporat în mediul de învățare „teatru” , unde toți stimulii neurosenzoriali sunt declanșați în mod continuu și natural în timpul jocului.

SCOPUL PROIECTULUI este acela de a pune la dispoziția profesorilor din învățământul primar și gimnazial elemente practice cu ajutorul cărora să sporească atenția, percepția și concentrarea

copiilor în clasă.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • Noțiuni de bază din neuroștiință referitoare la creier și învățare, prezentate în mod captivant și ușor de înțeles.
 • Colecție de exerciții și jocuri pentru a crește atenția în clasă.
 • Introducere în lumea teatrului cu instrucțiuni gata de utilizare pentru implementarea în clasă.
 • Instrucțiuni video cuprinzătoare pentru o aplicare simplă a conținutului.
 • Material didactic pentru implementarea în formarea și perfecționarea cadrelor didactice.
 • Profesorii au ocazia de a testa conținutul și materialele pe care le-am creat în cele aproape 28 de luni de proiect, ghidați de echipa de proiect.
 • Toate acestea vor fi disponibile gratuit pentru profesori și cei interesați pe site-ul proiectului la sfârșitul anului 2022.

CE FACEM PENTRU COPII?

· Susținerea optimă a învățării prin îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice

· Dezvoltarea funcțiilor cognitive și a simțului pentru limbaj

· Jocuri și exerciții simple și distractive pentru sala de clasă

· Consolidarea abilităților sociale și a încrederii în sine prin jocul de teatru

· Copiii află despre operele de teatru clasic și intră în relație cu ele într-un mod atractiv și dinamic

Efecte ulterioare

 • Copiii învață să asculte
 • Creșterea capacității de atenție a copiilor
 • Consolidarea rolului profesorului
 • Consolidarea comunității de elevi din clasă
 • Cunoașterea copiilor „dificili” dintr-o altă perspectivă

Pentru mai multe date despre proiectele educaționale, activități, cursuri, ateliere dar și pentru a ne cunoaște partenerii din acest proiect de suflet, vă invităm să accesati site-ul https://www.teatrulvienezdecopii.ro/in-spatele-cortinei/

În data de 04 noiembrie 2022 a avut loc workshop-ul cu tema: „Interviul cu clientul – condiție a succesului investigației“

colegiu | Blog Detectiv Particular | , , ,

Cu sprijinul dnei Maria Bumbaru – Președinte executiv ANDR, participanții au fost întroduși într-un birou virtual al unei Agenții de detectivi, unde au avut ocazia să aplice protocoalele și procedurile învățate în partea teoretică.

La Colegiul universitar Spiru Haret a început seria workshop-urilor din sfera detectivisticii. La prima întâlnire de acest gen din anul școlar 2022-2023 au fost dezbătute și aplicate practic, aspecte ale interviului cu clientul, exemplificate prin cazuistică și aplicație practică, simularea unui interviu cu Clientul.

Ca de fiecare dată aceste întâlniri sunt adresate cursanților și absolvenților Colegiului Ush dar și cadrelor didactice sau celor care activează în această fascinantă și provocatoare profesie.

Pentru că aceste întâlniri sunt un adevărat câștig pentru factorii implicați, vom continua seria lor și vom aborda tematica propusă de participanți dar și alte teme din domeniul de interes sau domenii conexe.

În luna noiembrie se desfășoară CURSURILE DE PRIM AJUTOR organizate de Colegiul Universitar Spiru Haret București cu sprijinul partenerilor noștri de la Favorit Sale.

colegiu | Uncategorized |
Elevii Colegiului Universitar Spiru Haret București, sunt încurajați să participe la cursurile de  Prim ajutor premedical în urgență, care presupun următoarele: resuscitarea la adulți/copii, Manevra Heimlich adulți/copii/pediatric/neonatal, dar și în situațiile celor imobilizați la pat, scaun cu rotile, cărucior, Utilizarea AED, defibrilator adult plus copii, șocul electric, module de fracturi, hemoragii pentru accidentele, utilizarea trusei medicale și a celei de incintă; prim ajutor psihologic.
Cadrele didactice recomandă parcurgerea acestor cursuri de Basic Life Suport (BLS) organizate atât la nivelul colegiului cât și de către asociații/societăți cu personal calificat, acreditat deoarece elevii au oportunitatea de a se pregăti într-un mod profesionist, alături de oameni cu experiență în domeniul asistenței medicale de urgență, chiar și în vreme de pandemie, când accesul la stagiile de practică în unitățile medicale este restricționat iar dotarea laboratoarelor nu poate fi pe măsura cerințelor curriculei și/sau pe nevoia cursanților.
Cu sprijinul partenerilor noștri de la Favorit Sale, elevii Colegiului universitar Spiru Haret București și cadrele didactice, au șansa de a lucra cu aparatură și manechine performante.
Recomandăm în continuare absolvenților, elevilor dar și cetățenilor care nu sunt neapărat interesați de o carieră medicală, să urmeze astfel de cursuri de pregătire deoarece nu se știe niciodată în ce situație ne aduce viața! Pentru a nu face mai mult rău, decât bine… este nevoie de o minimă pregătire de bază, în acordarea Prim Ajutorului.
Cursul se va desfășura în zilele de sâmbătă (toată luna noiembrie, în intervalul 9-17) la sediul Colegiului USH București din bvd Basarabia nr. 256, sector 3, telefon de contact 0721808577 – Marcela.
ATENȚIE: Pentru a urma acest curs și a obține certificarea vă puteți înscrie pentru una din zilele 12,19 sau 26 noiembrie 2022. Examenul consta într-un test grilă aplicat la finalul cursului.

Vă așteptăm cu mare drag.

Aveți grijă de inima voastră…

colegiu | Asistent medical

Ziua Mondială a Inimii a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2000, cu scopul de a informa populaţia din întreaga lume cu privire la principala cauză de deces, şi anume: bolile cardiovasculare.

La nivel mondial, anual se înregistrează 17,3 milioane de decese, iar acest număr este în continuă creştere. Până în 2030, dacă nu se vor adopta măsuri imediate, se aşteaptă ca 23 de milioane de oameni să moară an de an, din cauza afecţiunilor cardiovasculare.

În fiecare an, data de 29 septembrie marchează Ziua Mondială a Inimii, eveniment organizat la nivel internaţional de World Heart Organization şi care doreşte să contribuie la creşterea gradului de conştientizare a populaţiei globului asupra factorilor de risc ce duc la apariţia bolilor cardiovasculare şi să determine treptat o schimbare în atitudinea oamenilor faţă de problema adoptării unui stil de viaţă sănătos.

În România, evenimentul este organizat de către Fundaţia Română a Inimii în parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie, deoarece, începând cu anul 2005, aceasta din urmă este membră cu drepturi depline a World Heart Federation.

Bolile cardiovasculare

Acestea reprezintă cauza principală de deces și dizabilitate la nivel mondial, cu 17,9 milioane de decese pe an, adică o treime din toate decesele de pe planetă și jumătate dintre toate decesele asociate cu bolile netransmisibile. În jur de 85% dintre aceste decese sunt determinate de boala de inimă și de accident vascular cerebral.

Însă datele nu trebuie să arate mereu astfel. Doar făcând câteva mici schimbări în viața noastră, putem să reducem riscul de boli cardiovasculare, să ne îmbunătățim calitatea vieții și să stabilim un bun exemplu pentru generația viitoare. Acest lucru înseamnă să ne spunem nouă înșine, persoanelor de care ne pasă și tuturor următoarele: “ce pot face chiar acum pentru a avea grijă de inima mea… și de inima ta?”

Grija față de inimă înseamnă să mâncați echilibrat, să faceți mișcare, să reduceți consumul de alcool, să renunțați la fumat… adică, toate acele lucruri care nu doar ca vă fac mai sănătoși, însă vă vor ajuta să vă simțiți mai bine și să vă bucurați din plin de viață.

Și în anul școlar 2022-2023 continuăm seria schimbului de bune practici atât pentru elevii Colegiului Ush cât și pentru cadrele didactice

colegiu | Uncategorized |

Doamna prof. Maria Petrescu, în calitate de coordonator al activităților extracurriculare, pregătite pentru anul școlar 2022-2023, ne-a invitat miercuri 28 septembrie 2022 la o întâlnire și un schimb de experiență cu sistemele de sănătate din Franța și Canada. Invitații întâlnirii și partenerii noștri educaționali au fost:

Alexane Roy, cetățean francez și canadian, care locuiește în Montreal, Quebec. Specialist în psihologie, gerontologie, muzică, pian clasic și jazz și în terapia pacienților cu Alzheimer, cu care experimentează terapia prin muzică. Vorbitor de franceză, engleză, italiană, spaniolă și germană.  Scriitor de cărți de specialitate. Lucrează într-un centru de seniori cu nevoi speciale.

Bruno Demaille, mediator, școlar/sanitar, negociator, vorbitor de 7 limbi, care va asigura traducerea. Invitații doamnei profesor își doresc să cunoască oameni simpli, viitori asistenți medicali și profesori, de aceea se așteaptă mereu ca întâlnirile să fie interactive.

Prin această activitate extracuriculară echipa USH și-a condus elevii într-o experiență unică România-Franța-Canada.

Ca de fiecare dată onorați de vizita celor doi specialiști (chiar dacă doamna Alexane Roy a fost pentru prima dată în „casa” noastră, chimia a fost foarte puternică, limbajul nonverbal ne-a trădat și ne-am promis că ne vom revedea curând într-o formă sau alta).

Absolvenții promoției 2022, calificarea profesională Asistent medical generalist sunt în plină sesiune de examen de certificare a calificării profesionale

colegiu | Uncategorized

Absolvenții Colegiului universitar Spiru Haret București, calificarea profesională Asistent medical generalist, promoția 2022 sunt în plină sesiune de examene.

Examenul de certificare a calificării profesionale constă în 3 probe: în data de 17 august 2022 elevii au susținut proba practică, pe data de 19 august 2022 urmează proba scrisă iar pe data de 24 august 2022 elevii vor avea susținerea proiectului.

Colegiul universitar Spiru Haret, cu susținerea constantă a cadrelor didactice, a organizat mai multe simulări de examen atât pentru proba scrisă, cât și pentru proba practică. Elevii s-au implicat în pregătire și au încercat să recupereze ceea ce le-a luat pandemia, astfel că prima probă a debutat cu rezultate foarte bune.

Felicităm sincer fiecare cadru didactic implicat, fiecare absolvent și urăm succes la următoarele probe dar și în cariera/profesia pe care au ales să o urmeze! Felicitări haretiștilor de la AMG!

„Un ghiozdan pentru un an!” – Capitala nu este scutită de lipsuri!

colegiu | Uncategorized

Consiliul Municipal al Elevilor București și Asociația Noble își unesc forțele pentru un proiect caritabil care vine în sprijinul elevilor ce provin din medii defavorizate ale capitalei.

„Un ghiozdan pentru un an” este un demers ce are scopul de a asigura egalitatea de șanse a elevilor bucureșteni, deoarece mulți dintre aceștia întâmpină dificultăți în continuarea studiilor din cauza lipsei celor necesare școlii.

Astfel, acțiunea demarată se adresează elevilor care provin din medii defavorizate ale capitalei, care nu au posibilitatea de a-și achiziționa lucrurile de bază pentru școală, cele două organizații propunându-și să doneze peste 100 deghiozdane complet echipate cu rechizite.

Strângerea donațiilor se desfășoară în perioada 1 – 28 august. Ulterior, organizatorii vor pregăti ghiozdanele și le vor duce elevilor, acestea având scopul de a-i susține pe beneficiarii proiectului pe tot parcursul anului școlar.

Acesta este un proiect despre elevii care încă pot fi ajutați, despre viitorul acestora, dar și despre cum o comunitate poate aduce un impact real în viitorul societății.

Orice persoană dornică este invitată să pregătească un ghiozdan, să-l echipeze complet și să-l trimită la următoarea adresă: Municipiul București, Sector 6, Bulevardul Ghencea, Nr.158, bloc L1, scara 1, etaj 4, apartament 43, cod poștal 061699, interfon 043, iar persoana de contact este Andreea Scarlat (număr de telefon: 0746494731).

De asemenea, acest proiect poate fi susținut și prin donarea unei sume de bani în contul bancar al Asociației Noble: RO44 INGB 0000 9999 1145 4655; beneficiar: Asociația Noble;Cod SWIFT: INGBROBU.Organizatorii sunt două organizații cu un istoric bogat în implicarea în sfera educațională și socială.

Consiliului Municipal al Elevilor este singura structură de reprezentare a elevilor din capitală, o echipă de tineri ce lucrează pentru alți tineri. Activitatea sa este vastă, de la implicarea în problemele cu care elevii se confruntă în unitățile de învățământ, la comunicarea și colaborarea cu autoritățile locale și naționale, dar și dezvoltarea de proiecte civice. În ultimul an, aceștia au coordonat Târgul Ofertelor Educaționale din București, o strângere de fonduri pentru societatea civilă ucraineană, proiectul pe tema mental health #ENormal, dar și mai multe conferințe, consultări și rapoarte.

La rândul ei, Asociația Noble este un ONG creat de o echipă de tineri juriști, care își dorește să-și aducă contribuția în societate, punând la dispoziție toate resursele de care dispune pentru a putea realiza proiecte cu un impact real în viața oamenilor. Până acum, au realizat numeroase proiecte cu scop caritabil printre care se numără Noble Christmas 2021, în care au susținut o casă de tip familial din Câmpulung, județul Argeș, și Noble for Ukraine 2022, în care au susținut refugiații ucraineni din București.

„De-a lungul anilor petrecuți în sistemul educațional românesc, 3 treimi dintre noi au fost martori ai abandonului școlar, 3 sferturi dintre noi au început cel puțin un an școlar cu un coleg lipsă. Motivul? De cele mai multe ori lipsa resurselor financiare pentru procurarea lucrurilor necesare continuării studiilor. „Un ghiozdan pentru un an” este pentru acești elevi – elevi care, fără ajutorul nostru, nu vor putea începe școala anul acesta. Sperăm că vom reuși, împreună, să transformăm acest început de an școlar într-unul mai bun pentru cei mai puțin norocoși dintre noi.

Ne punem bazele în bunătatea fiecărei persoane la care va ajunge acest mesaj, pentru că doar împreună putem schimba în bine destinul unor elevi!” – au declarat organizatorii proiectului.

Susține și tu un elev aflat în nevoie! Donează pentru „Un ghiozdan pentru un an”!CMEB & ASOCIAŢIA NOBLETel. Relații externe CMEB: 0771 151 216Tel. Relații externe ASOCIAŢIA NOBLE: 0 770 289 803