colegiu | Uncategorized

Cadru didactic la calificarea profesională Detectiv particular din cadrul Colegiului universitar Spiru Haret București,

 • 35 de ani practician în domeniul criminalisticii;
 • specialitatea – psihologie judiciară – tehnica poligraf;

Absolvent al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Filozofi e, Secţia Psihologie, promoţia 1972. Doctor în psihologie al universităţii din Bucureşti, 1992. Profesor la Facultatea de Drept şi Facultatea de Psihologie a Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti.

A îndeplinit funcţia de şef al Laboratorului psihologic de detecţie a comportamentului simulat – Serviciul criminalistic – Poliţia Capitalei. Expert poligraf recunoscut de Asociaţia Americană Poligraf şi membru asociat al acesteia din anul 1996. Profesor colaborator la Institutul Naţional al Magistraturii. Preşedintele Comisiei de apărare şi siguranţă naţională din cadrul Colegiului Psihologilor din România. Membru al Asociaţiei Experţilor Europeni în Tehnica Poligraf şi al Asociaţiei Americane a Psihologilor – APA. Atestat ca psiholog principal în specialităţile psihologie clinică, apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Autor al lucrărilor: Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică, Editura Penguin Books, 2006; Psihologia interogatoriului judiciar, Editura Enmar, 2002; Sociologie juridică şi deviantă specială, Editura Fundaţia România de Mâine, 2001; Psihologia comportamentului criminal, Editura Enmar, 1999; Investigaţia psihologică a comportamentului simulat, Editura Ministerului de Interne, 1991; Tratat practic de criminalistică, vol. 2 și vol. 5, secţiunile de psihologie: detecţia stresului emoţional şi
tactica criminalistică, ancheta judiciară, Editura Ministerului de Interne, 1978; Studiu criminologic asupra omorurilor, Editura Ministerului de Interne, 1996, precum şi numeroase alte cursuri şi studii de caz în domeniu.

DOMENIILE DE COMPETENȚĂ:

 • investigația comportamentelor simulate – „Lie Detector” – „Macchina de la verita” – Detectorul de minciuni;
 • psihanaliza crimei;
 • interogatoriul psihanalitic;
 • serial killers – profiler crime;
 • psihologie judiciară (martor, mărturie, victimă – agresor, act infracțional, interogatoriu, etc.)
 • contribuții pe terenul criminologiei, medicinii legale, tacticii criminalisticii și științelor penale.

STUDII – PREGĂTIRE

 • licențiat în psihologie;
 • licențiat în drept;
 • post universitar în științe penale – criminalistică;
 • doctor în psihologie judiciară;
 • specializat în laboratoarele de detecție a comportamentelor simulate: Rijeka, Split, Zagreb, Belgrad, etc.;
 • prim expert în tehnica poligraf; introduce pentru prima dată în România tehnica poligraf; obține primele succese și convinge conducerea I.G.P. – Institutul de Criminalistică de utilitatea și eficiența metodei;
 • selecționează, instruiește și antrenează primii psihologi români – experți criminaliști – în această redutabilă și modernă linie de muncă;

ATESTAT ÎN COMPETENȚELE (conf. legii 213/2004 și Normelor Colegiului Psihologilor din România):

 • A – PSIHOLOGIE CLINICĂ
  – investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice și altor condiții de patologie;
  – evaluarea stării de sănătate mentală în limitele competenței psihologului, ca precondiție pentru desfășurarea unor activități care impun prin lege examinarea psihologică (ex: testarea profesorilor, a funcționarilor publici, etc)
  – evaluarea cognitivă și neuropsihologică;
  – evaluarea comportamentală;
  – evaluarea subiectiv emoțională;
  – evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului;
  – evaluarea gradului de discernamant a persoanei;
  – terapii de scurtă durată (recuperare, reeducare, etc.);
  – consiliere sportivă;
  – managementul conflictului;
  – mediere, negociere, etc.

B – PSIHOLOGIE JUDICIARA – EVALUAREA COMPORTAMENTULUI SIMULAT PRIN TEHNICA POLIGRAF
– opinii de specialiatate în zona identificării comportamentelor simulate (duplicitare);
– monitorizare tehnica poligraf;
– psihologia martorului, victimei, inculpatului (opinii de specialitate, analiza și expertiza psihocomportmentală);
– psihologia actului infracțional (opinii de specialitate – analiza și expertiza asupra mecanismelor psihocomportamentale criminogene;
– opinii de specialitate – analiza și expertiza asupra comportamentelor criminogene în câmpul faptei (inclusiv analiza psihocomportamentală a cuplului penal victimă – agresor);
– opinii de specialitate – analiza și expertiza asupra discernământului, etc

La propunerea cunoscutului expert spaniol Dr. JOSE FERNANDEZ DE LANDA este acceptat în corpul experților europeni în tehnica poligraf.

 • C – PSIHOLOGIE APLICATĂ – SECURITATE NAȚIONALĂ
  – testare, avizare psihologică, opinie de specialitate pe linia regimului armelor, munițiilor și substanțelor toxice.

RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ

 • În anul 1996, la propunerea dr. Harald Barland, Director pentru cercetări externe în tehnica poligraf – S.U.A., primește licența de „MEMBERSHIP – A.P.A. – S.U.A.”, devenind așadar expert asociat A.P.A. – Asociația Experților Americani în Tehnica Poligraf.
 • În anul 2000, dr. James Allan Matte la pag. 67 – 71 al prestigioasei lucrări „Forensic Psychophysiology using the polygraph” il citeaza, recunoscandu-i meritele de adevăratul responsabil al drumului de pionierat – „Tudorel Butoi was placed in charge with full truth and responsability of pioneerdrum in polygraph technique in Romania” – inițiator și creator al școlii românești de tehnică poligraf.
 • Revista „Detective & Crime” – Italia, îl citează elogios recunoscându-i meritele în materia profiler crime – psihanaliza criminală și detecția comportamentelor simulate – „E’ considerato il John Douglas della Romania”.
 • Prestigioasele I.B.C. – „International Biographical Centre” si A. B.I. – „American Biographical Institute, Inc.”, îl remarcă, solicitându-i colaborarea și permisiunea de a fi prezentat ca personalitate în domeniile de competență.

RECUNOASTERE NATIONALA

 • Psiholog criminalist, a deținut funcția de Șef Laborator Detecție a Comportamentelor Simulate din Serviciul Criminalistic – Poliția Capitalei (contribuie hotărâtor la soluționarea unor cauze extrem de complexe: omoruri deosebit de grave, dispariții de persoane – dovedite a fi fost omoruri – A.N.-uri, violuri cu moarte, tâlharii, jafuri, traficuri, etc.
 • Se implică în elucidarea unor grave erori judiciare: cazul „Nisirius”, cazul „Anca”, etc.
 • Se confruntă cu personalitățile perverse, viclene și inteligente ale lumii interlope din balcanica noastră capitală. Pune capăt, trimițând la glonț sau în detenție grea, o serie de criminali cu crime multiple: cazul „Pârvuleț”, Cazul „Vădănescu” (câte 3 omoruri săvârșite concomitent), fie criminali în serie: Puila Hary – amantul gestionarelor, Pascu, Stroe – taximetriștii morții, cu câte 2-3 crime cu mobil sexual în decurs de 2-5 ani.
 • Răspunde competent solicitărilor mass-media (interviuri, analize de caz, luări de poziție), mediatizând aspectele în special preventiv-ofensive ale ripostei anti-crimă.
 • Este recunoscut ca autoritate în materie de către segmentele profesioniste ale justiției, procuraturii, universității, societății civile în sens larg, creează discipoli în rândul tinerilor polițiști și studenți în psihologie și drept.

CUM ÎȘI APRECIAZĂ CARIERA?

Fiecare zi de muncă, o implicație operativă, un caz, un om, un destin, o situație de responsabilitate, miză și risc. Am plecat fără datorii morale sau materiale față de cineva, lăsând în urmă o linie de muncă redutabilă, o experiență demonstrată și validată public … am trăit adevărat și real fără iluzii, înconjurat de admirație, invidie, iubire și ură … omul mi-a dat prilejul de a-l cunoaște în tot ce are el mai abject și mai sublim, am trăit din plin succesul și gloria, am gustat amarul înfrângerilor, am mentalitate de invingător, de justitiar și polițist … Ce-și poate dori cineva mai mult ?!”