colegiu | Uncategorized

Astăzi avem onoarea să vi-l prezentăm pe domnul conf.univ.dr. Jenică Drăgan, cadru didactic al Colegiului universitar Spiru Haret București

Cu o experiență de peste 30 de ani în penal și litigii comerciale, expertiză deosebit de mare în management administrativ, multiple conexiuni în țară și străinătate în aceste domenii, vorbitor fluent de limba franceză și limba greacă. Autor de manuale, cursuri și dicționare de Criminalistică, Dreptul Comerțului Internațional și Avocat.

Activitatea profesională:

 • Ministerul Afacerilor Interne 1971-2001 Inspectoratul General al Poliției, Academia de Poliție, Alexandru Ion Cuza (Centrul de studii Postuniversitare), Universitatea Ecologică, Universitatea Spiru Haret și Baroul București.
  • Redactor-șef al Revistei de Dreptul Proprietății Intelectuale 
  • Consilier editorial atestat de Ministerul Culturii și Cultelor, al editurii FADROM
  • Director al Institutului de Educație și Cercetare privind Drogurile
  • Vicepreședinte și membru în Consiliul Științific al Asociației
  • Știintifice privind Dreptul Proprietății Intelectuale
  • Membru fondator al Societății Criminaliștilor Români
  • Asistent al secretarului general al Asociației Internaționale a Politiștilor (I.P.A.), Sectiunea Română
  • Autor a trei volume de poezii (“Efectul de fluture”, “Povara umbrei”, “Poeme intarziate”), membru al Uniunii Scriitorilor;
  • Prozator, eseist, traducător, cu publicații în toate revistele literar-artistice din țară
  • Autor a numeroase cărti, îndrumare,  articole/studii publicate în reviste de specialitate cunoscute, cum ar fi:
        – Drogurile în viața românilor, Ed. Magicart Design, 1997
        –  Manual de educație antidrog pentru ciclu gimnazial, (în colaborare), Ed. Fadrom, 1998
        –  Laboratoare clandestine, Ed. MI, 1998
        – Legislația drogului – instrumente universale și naționale, Ed. Fadrom, 1998
        – Dicționar de droguri, Ed. Național, 2000
        – Tortura – considerații teoretice și practice (în colaborare), Ed. MI, 2001
        – Dreptul drogurilor – elemente introductive (în colaborare), Ed. Dobrogea, 2001
        – Procedura reorganizării judiciare și a falimentului, Ed. Fadrom, 2003
        – Mic dicționar de proprietate intelectuală, (în colaborare), Ed. Lumina Lex, 2004
        – Dreptul Comertului Internațional, Ed. Fundatia România de Mâine, 2005
        – Îndrumar privind substanțele chimice esentiale și precursori, Ed. MAI, 1995
        – Îndrumar de tehnică criminalistică, (în colaborare), Ed. MAI, 2004
  • Șef Direcția arme, muniții, toxice, explozive din IGPR, desfășurând activității de gestionare a evidențelor persoanelor autorizate, a circuitului legal al substanțelor toxice și explozive, inițiind activității de control, sintetizând rezultatele și dispunând măsuri de eliminare a neajunsurilor. Am constituit, în premieră, Directia Antidrog din România sens în care am recrutat cadre de poliție, am inițiat cursuri de formare profesională introducând strategii și concepte de noutate, stabilind numeroase contacte cu entități similare din exteriorul țării. De asemenea am mobilizat societatea civilă prin constituirea Asociației Române de Luptă Antidrog (ARLID), prima de această factură din Romania precum și Fundația Antidrog din Romania (FADROM). Ca adjunct al șefului Direcției Transporturii aeriene, navale și feroviare din IGPR m-am axat pe prevenirea și combaterea contrabandei și a imigrației ilegale, la nivel național, cooperând cu organisme similare din țările învecinate.
  • Cadru didactic al Colegiului universitar Spiru Haret București București din 2019 la calificarea profesională Detectiv particular.