colegiu | Uncategorized

Elevii Colegiului universitar Spiru Haret București sunt în permanență monitorizați de către cadrele didactice și consiliați de doamna psiholog Amina Pîrvescu, de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității Spiru Haret, atunci când situația o impune. Astfel, în cadrul colegiului au fost demarate mai multe programe de conștientizare, prevenire și/sau prevenție bulliyng, cyberbullyng.

Preocuparea mea referitoare la „modalitățile de gestionare a formelor de agresiune: bullying-ul și ciberbullying-ul în școală/metode și tehnici eficiente de securizare online în școala modernă”, pornește de la premisa că, pe măsură ce caracterul agresiv-comportamental se intensifică, se accentuează apariția fenomenelor de bullying și cyberbullying, permanentizându-se, astfel, nivelul de agresivitate.

Importanța temei privind problematica actelor agresive de tip bullying și cyberbullying rezidă, pe de o parte, din faptul că elemente definitorii ale celor două fenomene au fost insuficient analizate, si, pe de altă parte, în actualitatea zilei de azi, bullying-ul și cyberbullying-ul reprezintă, un domeniu de cercetare teoretică și aplicativă incitant, neepuizat științific, deși tot mai exploatat. De asemenea, lipsa unor demersuri sistematice privind cauzalitatea celor două fenomene a permis crearea unor mituri ca, de exemplu, acela că populația școlară poate reprezenta un factor ce favorizează violența.

Contextul educațional și social actual deține, în plus, caracteristicile unui mediu ostil fiind o joncțiune între violență – agresivitate – agresiune – comportament de intimidare – bullying – cyberbullying. Nevoia de analiză a fenomenelor de bullying și cyberbullying în mediul școlar, vine tocmai din faptul că, astăzi, comportamentele de intimidare sunt recunoscute ca fiind probleme de adaptare ale tinerilor.

Așadar, analiza problematicii actelor agresive de tip bullying și cyberbullying din sistemul de învățământ românesc, cu precădere cel preuniversitar, este adecvată contextului educațional și social actual, în curs de reformare și reconfigurare. Astfel, documentarea și participarea la diferite activități, seminarii sau cursuri, au scopul de a îmbunătăți climatul educațional. Educația trebuie să deschidă valențe noi pentru existența umană, ajutând la o dezvoltarea armonioasă a personalității actorilor implicați, elevi, profesori, părinți. 

De asemenea, implicarea elevilor colegiului universitar Spir Haret București în atelire, workshopuri, conferințe, activități de voluntariat, preocuparea și acțiunile mele în acest sens reprezintă și un punct de interacțiune între politicile educaționale actuale ale organismelor românești guvernamentale responsabile, ale societății civile, prin abordarea fenomenelor de bullying și cyberbullying în termeni de specificitate. Stabilirea riguroasă, chiar în contexte limitate, a fiecărui grup – țintă, a cauzelor, a factorilor, și a dimensiunilor acestor fenomene poate duce la prevenirea și ameliorarea formelor agresive de tip bullying și cyberbullying în mediul școlar.

Sociolog Țibuleac-Dinu Marcela, cadru didactic al Colegiului USH București